Startsida-2020

Varmt välkommen till Elison Wahlin Advokatbyrå

Elison Wahlin Advokatbyrå erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner inom ett flertal olika verksamhetsområden.
Med gedigen erfarenhet och brett kunnande kan vi ta ett helhetsgrepp och på bästa sätt tillvarata våra klienters behov.

Vi har kontor i Kungsbacka och Göteborg. Välkommen att ta kontakt med oss!

 Affärsjuridik

Arbetsrätt

Arvsrätt

Brottmål

Ekonomisk
familjerätt

Migrationsrätt

Fastighets- och
entreprenadrätt

Obestånd och
företagsavveckling

Brottmål

Vårdnad,
boende och
umgänge

LVU, LVM
och LPT

AKTUELLT