Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

2018-09-28

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag inte beviljades av Skatteverket.

Konsumenten och bolaget hade ingått ett avtal om badrumsrenovering till en kostnad om 100 000 kr. I avtalet stod det att ”Rot avdrag ska användas på 100 000 kr så ni betalar 50 000 kr”. Bolaget ställde därefter ut fakturor på 100 000 kr, men där avdrag hade gjorts för ”preliminär skattereduktion” med 50 000 kr.

Hovrätten konstaterade att det ligger på utföraren att formulera avtalet på ett sådant sätt att bolaget får full ersättning även om beställaren, det vill säga konsumenten, inte får ROT-avdrag för arbetet. Av parternas avtal framgick inte någonting om att konsumenten skulle betala någon ytterligare ersättning om avdrag inte beviljades. Innehållet i fakturorna som bolaget hade skickat till konsumenten utgjorde vare sig ändring av eller tillägg till avtalet.

Konsumenten var alltså inte skyldig att betala ytterligare ersättning till bolaget. Slutsatsen av avgörandet är att näringsidkare som utför tjänster åt konsumenter står risken för att ROT-avdrag inte beviljas om inte något annat framgår av avtalet mellan konsumenten och näringsidkaren.

Frågor?

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information. Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?