Byggbolag står risken för att <br>ROT-avdrag inte beviljas

Byggbolag står risken för att
ROT-avdrag inte beviljas
26 oktober, 2018 markus
In Nyheter

Byggbolag står risken för att
ROT-avdrag inte beviljas

28 september 2018

Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag inte beviljades av Skatteverket.

Konsumenten och bolaget hade ingått ett avtal om badrumsrenovering till en kostnad om 100 000 kr. I avtalet stod det att ”Rot avdrag ska användas på 100 000 kr så ni betalar 50 000 kr”. Bolaget ställde därefter ut fakturor på 100 000 kr, men där avdrag hade gjorts för ”preliminär skattereduktion” med 50 000 kr.

Hovrätten konstaterade att det ligger på utföraren att formulera avtalet på ett sådant sätt att bolaget får full ersättning även om beställaren, det vill säga konsumenten, inte får ROT-avdrag för arbetet. Av parternas avtal framgick inte någonting om att konsumenten skulle betala någon ytterligare ersättning om avdrag inte beviljades. Innehållet i fakturorna som bolaget hade skickat till konsumenten utgjorde vare sig ändring av eller tillägg till avtalet.

Konsumenten var alltså inte skyldig att betala ytterligare ersättning till bolaget. Slutsatsen av avgörandet är att näringsidkare som utför tjänster åt konsumenter står risken för att ROT-avdrag inte beviljas om inte något annat framgår av avtalet mellan konsumenten och näringsidkaren.

apr09
Glöm inte att upprätta <br> kontrollbalansräkning!
Glöm inte att upprätta
kontrollbalansräkning!

Nyhet | 9 april 2020

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad…

mar26
Information om <br>företagsrekonstruktion
Information om
företagsrekonstruktion

Nyhet | 6 april 2020

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med…

okt26
Byggbolag står risken för att <br>ROT-avdrag inte beviljas
Byggbolag står risken för att
ROT-avdrag inte beviljas

Nyhet | 26 oktober 2018

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag…