Dold samäganderätt till <br>fastighet förelåg

Dold samäganderätt till
fastighet förelåg
26 oktober, 2018 markus
In Nyheter

Dold samäganderätt till
fastighet förelåg

26 oktober 2018

Dold samäganderätt till
fastighet förelåg

Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att parternas gemensamma vilja ska ha varit att egendomen ska samägas. I en dom behandlar hovrätten detta.

Vid tidpunkten för köpet av en fastighet levde en man och en kvinna i ett samboförhållande. När förhållandet upphörde uppstod frågan om de skulle anses äga fastigheten gemensamt, trots att kvinnan stod som ägare av fastigheten.

För att kvinnan och mannen skulle anses samäga fastigheten krävdes enligt domstolspraxis att den hade köpts för gemensamt bruk, att mannen bidragit ekonomiskt till köpet och att parternas vilja varit att äga fastigheten gemensamt.

Eftersom parterna när de köpte fastigheten levde i ett samboförhållande och därefter använde den som gemensam bostad ansåg hovrätten att den införskaffats för gemensamt bruk. Eftersom köpet delvis finansierats genom lån som tagits av mannen och som han även betalat ansåg hovrätten även att han bidragit ekonomiskt till köpet.

Enligt domstolen låg det på kvinnan att motbevisa att den gemsamma partsavsikten hade varit att äga fastigheten gemensamt. Mannen hade presenterat viss bevisning för att avsikten varit gemensamt ägande, vilket ökade kraven på den bevisning kvinnan behövde presentera för att bryta det antagandet. Det hade hon inte lyckats med och mannen ansågs därför ha rätt till hälften av fastigheten.

apr09
Glöm inte att upprätta <br> kontrollbalansräkning!
Glöm inte att upprätta
kontrollbalansräkning!

Nyhet | 9 april 2020

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad…

mar26
Information om <br>företagsrekonstruktion
Information om
företagsrekonstruktion

Nyhet | 6 april 2020

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med…

okt26
Byggbolag står risken för att <br>ROT-avdrag inte beviljas
Byggbolag står risken för att
ROT-avdrag inte beviljas

Nyhet | 26 oktober 2018

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag…