Anhöriginvandring – hur gör man?

27 oktober, 2020

Anhöriginvandring – hur gör man?

Vill man flytta till Sverige på grund av att man har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige ska man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Denna process kallas också för anhöriginvandring.

Var ska man lämna in ansökan?
Huvudregeln är att man ska lämna in ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning genom webben eller i pappersform från ambassad/generalkonsulat från hemlandet.
Det kan vara så att man befinner sig i Sverige och då önskar ansöka inifrån landet. När det gäller medborgare utanför EU är det bara i undantagsfall som man kan ansöka medan man befinner sig i landet. Får man ett avslag på ansökan för att man befinner sig i Sverige, blir följden sådan att man får åka tillbaka till hemlandet och ansöka på nytt därifrån.

Vad ska ansökan innehålla?
Det ska bifogas en hel del dokument till ansökan. Bland annat ska man styrka sin identitet. Detta gör man vanligtvis genom en giltig passhandling. Har man inte en passhandling och har man inte möjlighet att erhålla en giltig passhandling från hemlandet, kan man i vissa fall även styrka släktskapet med personen i Sverige genom DNA-prov.
Vidare ska man även för det fall man är gifta bifoga vigselbevis. Har man bott tillsammans utomlands ska man bifoga dokument som visar att man gjort så genom t.ex. folkbokföringsbevis, hyreskontrakt m.m. Har man medföljande barn som har en vårdnadshavare i hemlandet, ska man bifoga medgivande från den andre vårdnadshavaren om att barnet får flytta med till Sverige.

Försörjnings- och bostadskrav
Familjemedlemmen i Sverige ska kunna försörja både sig själv och den familjemedlem som planerar att bosätta sig här. Har man medföljande barn ska de också kunna försörjas.
Vidare måste familjemedlemmen ha en bostad som är tillräckligt stor för de familjemedlemmarna som planerar att komma till Sverige.
Om familjemedlemmen i Sverige är ett barn, gäller inte försörjningskravet.

Handläggningen
När Migrationsverket tagit emot ansökan får familjemedlemmen ett mejl med ett frågeformulär. Där ska familjemedlemmen svara på frågor angående er relation, om inkomst, lön osv.
Familjemedlemmen i hemlandet får boka in en tid för intervju på närmaste ambassad/generalkonsulat som handlägger anknytningsärenden. Vidare ska ansökan ha beviljats innan man reser in i Sverige.
På grund av det rådande läget i världen med anledning av covid-19, har ambassader längre handläggningstider. Vissa länder har infört så hårda restriktioner att ambassadutredningarna som varit bokade under 2020 är inställda och inbokade under 2021. Detta medför ännu längre handläggningstider.

Sammanfattning
På grund av pandemin har handläggningstiderna för anknytningsärenden blivit ännu längre. Detta medför att familjer inte kan återförenas på lång tid. Det är därför viktigt att se till att ansökan är komplett så att man inte riskerar ännu längre handläggningstider. Det är ännu viktigare att man ser till att uppfylla försörjnings- och bostadskravet för att inte riskera ett avslag.

Frågor om anhöriginvandring?

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information. Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyhetsarkiv

Hävning av avtal om fastighetsförsäljning

Hävning av avtal om fastighetsförsäljning

Högsta domstolen har meddelat en viktig dom rörande hävning av ett köpeavtal rörande en fastighet. Hävning av köpeavtal I det aktuella köpeavtalet föreskrevs att köpebrev skulle upprättas när köparen hade betalat resterande del av köpeskillingen. Köparen skulle då...

läs mer
Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han...

läs mer
Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

I en hemförsäkring ingår bl.a. rättsskyddsförsäkring som många gånger kan vara till stor hjälp för den som hamnar i en juridisk tvist. Av en ny hovrättsdom framgår hur viktigt det är att försäkringstagaren har vad som brukar kallas för ett obrutet försäkringsskydd för...

läs mer
Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Har du passion för juridik och vill arbeta på en advokatbyrå som har högsta kvalitet som ledstjärna? Nu har du chansen! Till Elison Wahlin Advokatbyrå i Göteborg och Kungsbacka söker vi nu en advokat och en biträdande jurist. Få ett utvecklande arbete tillsammans med...

läs mer
Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad, inte en skuldlättnad....

läs mer
Information om företagsrekonstruktion

Information om företagsrekonstruktion

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med...

läs mer
Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att parternas gemensamma vilja ska ha varit att egendomen ska samägas. I en dom behandlar hovrätten detta. Vid...

läs mer
Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag inte beviljades av Skatteverket....

läs mer

Kan vi hjälpa dig?

1 + 4 =