Anhöriginvandring – hur gör man?

2020-10-27

Anhöriginvandring – hur gör man?

Vill man flytta till Sverige på grund av att man har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige ska man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Denna process kallas också för anhöriginvandring.

Var ska man lämna in ansökan?
Huvudregeln är att man ska lämna in ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning genom webben eller i pappersform från ambassad/generalkonsulat från hemlandet.
Det kan vara så att man befinner sig i Sverige och då önskar ansöka inifrån landet. När det gäller medborgare utanför EU är det bara i undantagsfall som man kan ansöka medan man befinner sig i landet. Får man ett avslag på ansökan för att man befinner sig i Sverige, blir följden sådan att man får åka tillbaka till hemlandet och ansöka på nytt därifrån.

Vad ska ansökan innehålla?
Det ska bifogas en hel del dokument till ansökan. Bland annat ska man styrka sin identitet. Detta gör man vanligtvis genom en giltig passhandling. Har man inte en passhandling och har man inte möjlighet att erhålla en giltig passhandling från hemlandet, kan man i vissa fall även styrka släktskapet med personen i Sverige genom DNA-prov.
Vidare ska man även för det fall man är gifta bifoga vigselbevis. Har man bott tillsammans utomlands ska man bifoga dokument som visar att man gjort så genom t.ex. folkbokföringsbevis, hyreskontrakt m.m. Har man medföljande barn som har en vårdnadshavare i hemlandet, ska man bifoga medgivande från den andre vårdnadshavaren om att barnet får flytta med till Sverige.

Försörjnings- och bostadskrav
Familjemedlemmen i Sverige ska kunna försörja både sig själv och den familjemedlem som planerar att bosätta sig här. Har man medföljande barn ska de också kunna försörjas.
Vidare måste familjemedlemmen ha en bostad som är tillräckligt stor för de familjemedlemmarna som planerar att komma till Sverige.
Om familjemedlemmen i Sverige är ett barn, gäller inte försörjningskravet.

Handläggningen
När Migrationsverket tagit emot ansökan får familjemedlemmen ett mejl med ett frågeformulär. Där ska familjemedlemmen svara på frågor angående er relation, om inkomst, lön osv.
Familjemedlemmen i hemlandet får boka in en tid för intervju på närmaste ambassad/generalkonsulat som handlägger anknytningsärenden. Vidare ska ansökan ha beviljats innan man reser in i Sverige.
På grund av det rådande läget i världen med anledning av covid-19, har ambassader längre handläggningstider. Vissa länder har infört så hårda restriktioner att ambassadutredningarna som varit bokade under 2020 är inställda och inbokade under 2021. Detta medför ännu längre handläggningstider.

Sammanfattning
På grund av pandemin har handläggningstiderna för anknytningsärenden blivit ännu längre. Detta medför att familjer inte kan återförenas på lång tid. Det är därför viktigt att se till att ansökan är komplett så att man inte riskerar ännu längre handläggningstider. Det är ännu viktigare att man ser till att uppfylla försörjnings- och bostadskravet för att inte riskera ett avslag.

Frågor om anhöriginvandring?

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information. Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyhetsarkiv

Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

På Elison Wahlin Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och att lösa arvstvister. Arvstvister ofta uppslitande med risk för skadade relationer i en tid av sorg. Det är därför viktigt att agera för att undvika en arvstvist. Ofta...

läs mer
Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Svea hovrätt har i en dom från den 26 oktober 2020 prövat om en gåvomottagare är bunden av en hembudsklausul som uppställts mot gåvogivaren när denne i ett tidigare skede fått fastighetsandelen i gåva. Bakgrunden till tvisten var att en pappa gav en fastighet i Värmdö...

läs mer
Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank på hemsidan så du kan fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Kunskapsbank med juridiska frågeställningar Inledningsvis är inriktningen familjerättsliga frågor och vårt mål är att successivt öka på med fler...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?