Underhållsbidrag – Pappa fick betala högt standardtillägg trots sjukskrivning

2021-02-12

Föräldrar har ett ansvar för barnets försörjning och ska bidra utifrån vardera förälders förmåga. Barn som bor mest med den ena föräldern har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern.

Vid bestämmande av underhållsbidrag är utgångpunkten att ett barn har behov av att få sin grundförsörjning tillgodosedd såsom mat, kläder och fritidskostnader. Om föräldrarnas ekonomi motiverar det har barnet därutöver rätt till en högre levnadsstandard och den delen av underhållsbidraget utgörs av standardtillägg. Tillägget syftar till att höja barnets allmänna standard för att barnets och föräldrarnas ekonomiska standard ska motsvara varandras.

Ny dom i hovrätten rörande underhållsbidrag

Göta hovrätt har i en dom från den 23 december 2020 prövat om det faktum att den underhållsskyldige pappan varit sjukskriven under en längre period skulle inverka på bedömningen av standardtilläggets storlek. Hovrätten kom fram till att pappans nettoinkomst inte ändrats i någon väsentlig omfattning och att han nu var åter i arbete. Hovrätten ansåg att pappan utifrån en långsiktig ekonomisk prognos torde ha möjlighet att utge standardtillägg under flertal år framöver. Vidare ansågs barnen ha behov av standardtillägg och med ökande ålder kunna tillgodogöra sig tillägget.

Hovrätten beslutade att barnen i det aktuella målet, utöver sina basbehov som inkluderade dyrare fritidsintressen, ska ha rätt till ett standardtillägg vardera om 750 kr per månad fram till 13 års ålder och därefter ett tillägg om 1 250 kr per månad. Totalt uppgick underhållsbidraget, från 13 års ålder, till 4 781 kr per månad för det ena barnet och 3 099 kr för det andra barnet.

Slutsatser av domen

Domen tydliggör behovet av att göra en beräkning av underhållsbidraget utifrån vardera barns behov och föräldrarnas förmåga. Många barn har rätt till ett betydligt högre underhållsbidrag än det belopp som utbetalas som underhållsstöd genom Försäkringskassan. Tyvärr utgår många föräldrar från att det schablonbelopp som gäller för underhållsstöd också ska användas för att bestämma ett barns rätt till underhållsbidrag.

Föräldrar kan ta hjälp av Försäkringskassan för att göra en rättvisande beräkning av underhållsbidraget och skriva ett avtal men då krävs det att föräldrarna kommer överens. Om så inte är möjligt kan du vända till dig en erfaren jurist för att göra en beräkning av ditt barns rätt till underhållsbidrag och därefter ta hjälp av tingsrätten.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Mer om familjerätt Göteborg.

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information.
Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyhetsarkiv

Stort grattis till våra två nya advokater!

Stort grattis till våra två nya advokater!

Vi kan stolt berätta att Adelina Alija och Cornelia Sundberg idag antagits som ledamöter av Sveriges Advokatsamfund och har därmed rätt att kalla sig advokat. Formuleringen av Sveriges Advokatsamfund stämmer väl in på Adelina och Cornelia, bra jobbat! "Det ställs höga...

läs mer
Vi välkomnar två nya biträdande jurister

Vi välkomnar två nya biträdande jurister

Varmt välkomna Marcus Norlin och Alexander Nuija! Vi ser framemot att få jobba tillsammans med målet att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Bekanta dig med våra nya medarbetare:Profil Marcus NorlinProfil Alexander Nuija...

läs mer
Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

På Elison Wahlin Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och att lösa arvstvister. Arvstvister ofta uppslitande med risk för skadade relationer i en tid av sorg. Det är därför viktigt att agera för att undvika en arvstvist. Ofta...

läs mer
Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Svea hovrätt har i en dom från den 26 oktober 2020 prövat om en gåvomottagare är bunden av en hembudsklausul som uppställts mot gåvogivaren när denne i ett tidigare skede fått fastighetsandelen i gåva. Bakgrunden till tvisten var att en pappa gav en fastighet i Värmdö...

läs mer
Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank på hemsidan så du kan fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Kunskapsbank med juridiska frågeställningar Inledningsvis är inriktningen familjerättsliga frågor och vårt mål är att successivt öka på med fler...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?