Spårbyte möjligt för asylsökande som arbetat men fått avslag på ansökan om asyl

2021-03-17

Är du asylsökande och har fått avslag på ansökan om asyl samt fått beslut om utvisning eller avvisning? Om du har arbetat under tiden du har varit asylsökande kan du göra ett så kallat spårbyte och ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige.

Vad innebär detta?

Huvudregeln gällande arbetstillstånd är att man ska ha sökt och beviljats arbetstillstånd innan man reser in i Sverige. Det är bara i vissa fall man har rätt att ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige.

Är man asylsökande som har arbetat i Sverige för att man har varit undantagen kravet av att ha ett arbetstillstånd för att arbeta (AT-UND), finns möjlighet att söka inifrån Sverige om man uppfyller vissa krav. Man har då också möjlighet att fortsätta att arbeta.

Vilka krav finns det för att få arbetstillstånd?

När man ansöker om spårbyte ska man kunna styrka sin identitet genom pass eller annan id-handling. Man ska också ha haft AT-UND under tiden man var asylsökande.

Vidare ska man visa ett anställningsavtal som visar att man har varit anställd hos en arbetsgivare de senaste fyra månaderna och man ska ha erbjudande om anställning hos samma arbetsgivare tolv månader till.

Ansökan om arbetstillstånd ska sedan komma in till Migrationsverket senast 14 dagar efter att beslutet om asyl har börjat gälla. Beslut börjar gälla om man accepterar beslutet hos Migrationsverket, om det har gått tre veckor och man inte överklagar beslutet från verket eller dom från Migrationsdomstolen. Har man överklagat en dom till Migrations-överdomstolen, räknas tiden från den dag domstolen beslutat om att inte ge prövningstillstånd.

När det gäller anställningsvillkoren i arbetserbjudandet ska de vara minst på samma nivå som svenska kollektivavtal eller det som är vanligt inom branschen. Arbetsgivaren ska ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring. Lönen ska vidare uppgå till minst 13 000 kr före skatt

Det är också viktigt att man har påbörjat arbetet under tiden man var asylsökande. Migrationsöverdomstolen har 2020 meddelat en dom som stadgar att en utlänning måste ha påbörjat arbetet under asylprocessen för att kunna ansöka arbetstillstånd inifrån Sverige (se MIG 2020:5).

Vad händer om man inte uppfyller kraven?

Alla krav ovan måste vara uppfyllda. För det fall de inte är det måste man lämna Sverige och ansöka från hemlandet eller något annat land som man har tillstånd att bo i.

Frågor?

Har du fått avslag i ditt asylärende och har frågor om arbetstillstånd?
Kontakta biträdande jurist Adelina Alija. Inledande konsultation är kostnadsfri.

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Nyhetsarkiv

Stort grattis till våra två nya advokater!

Stort grattis till våra två nya advokater!

Vi kan stolt berätta att Adelina Alija och Cornelia Sundberg idag antagits som ledamöter av Sveriges Advokatsamfund och har därmed rätt att kalla sig advokat. Formuleringen av Sveriges Advokatsamfund stämmer väl in på Adelina och Cornelia, bra jobbat! "Det ställs höga...

läs mer
Vi välkomnar två nya biträdande jurister

Vi välkomnar två nya biträdande jurister

Varmt välkomna Marcus Norlin och Alexander Nuija! Vi ser framemot att få jobba tillsammans med målet att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Bekanta dig med våra nya medarbetare:Profil Marcus NorlinProfil Alexander Nuija...

läs mer
Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

På Elison Wahlin Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och att lösa arvstvister. Arvstvister ofta uppslitande med risk för skadade relationer i en tid av sorg. Det är därför viktigt att agera för att undvika en arvstvist. Ofta...

läs mer
Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Svea hovrätt har i en dom från den 26 oktober 2020 prövat om en gåvomottagare är bunden av en hembudsklausul som uppställts mot gåvogivaren när denne i ett tidigare skede fått fastighetsandelen i gåva. Bakgrunden till tvisten var att en pappa gav en fastighet i Värmdö...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?