Spårbyte möjligt för asylsökande som arbetat men fått avslag på ansökan om asyl

2021-03-17

Spårbyte möjligt för asylsökande som arbetat men fått avslag på ansökan om asyl

Är du asylsökande och har fått avslag på ansökan om asyl samt fått beslut om utvisning eller avvisning? Om du har arbetat under tiden du har varit asylsökande kan du göra ett så kallat spårbyte och ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige.

Vad innebär detta?

Huvudregeln gällande arbetstillstånd är att man ska ha sökt och beviljats arbetstillstånd innan man reser in i Sverige. Det är bara i vissa fall man har rätt att ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige.

Är man asylsökande som har arbetat i Sverige för att man har varit undantagen kravet av att ha ett arbetstillstånd för att arbeta (AT-UND), finns möjlighet att söka inifrån Sverige om man uppfyller vissa krav. Man har då också möjlighet att fortsätta att arbeta.

Vilka krav finns det för att få arbetstillstånd?

När man ansöker om spårbyte ska man kunna styrka sin identitet genom pass eller annan id-handling. Man ska också ha haft AT-UND under tiden man var asylsökande.

Vidare ska man visa ett anställningsavtal som visar att man har varit anställd hos en arbetsgivare de senaste fyra månaderna och man ska ha erbjudande om anställning hos samma arbetsgivare tolv månader till.

Ansökan om arbetstillstånd ska sedan komma in till Migrationsverket senast 14 dagar efter att beslutet om asyl har börjat gälla. Beslut börjar gälla om man accepterar beslutet hos Migrationsverket, om det har gått tre veckor och man inte överklagar beslutet från verket eller dom från Migrationsdomstolen. Har man överklagat en dom till Migrations-överdomstolen, räknas tiden från den dag domstolen beslutat om att inte ge prövningstillstånd.

När det gäller anställningsvillkoren i arbetserbjudandet ska de vara minst på samma nivå som svenska kollektivavtal eller det som är vanligt inom branschen. Arbetsgivaren ska ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring. Lönen ska vidare uppgå till minst 13 000 kr före skatt

Det är också viktigt att man har påbörjat arbetet under tiden man var asylsökande. Migrationsöverdomstolen har 2020 meddelat en dom som stadgar att en utlänning måste ha påbörjat arbetet under asylprocessen för att kunna ansöka arbetstillstånd inifrån Sverige (se MIG 2020:5).

Vad händer om man inte uppfyller kraven?

Alla krav ovan måste vara uppfyllda. För det fall de inte är det måste man lämna Sverige och ansöka från hemlandet eller något annat land som man har tillstånd att bo i.

Frågor?

Har du fått avslag i ditt asylärende och har frågor om arbetstillstånd?
Kontakta biträdande jurist Adelina Alija. Inledande konsultation är kostnadsfri.

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Nyhetsarkiv

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han...

läs mer
Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

I en hemförsäkring ingår bl.a. rättsskyddsförsäkring som många gånger kan vara till stor hjälp för den som hamnar i en juridisk tvist. Av en ny hovrättsdom framgår hur viktigt det är att försäkringstagaren har vad som brukar kallas för ett obrutet försäkringsskydd för...

läs mer
Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Har du passion för juridik och vill arbeta på en advokatbyrå som har högsta kvalitet som ledstjärna? Nu har du chansen! Till Elison Wahlin Advokatbyrå i Göteborg och Kungsbacka söker vi nu en advokat och en biträdande jurist. Få ett utvecklande arbete tillsammans med...

läs mer
Anhöriginvandring – hur gör man?

Anhöriginvandring – hur gör man?

Vill man flytta till Sverige på grund av att man har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige ska man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Denna process kallas också för anhöriginvandring. Var ska man lämna in ansökan?...

läs mer
Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad, inte en skuldlättnad....

läs mer
Information om företagsrekonstruktion

Information om företagsrekonstruktion

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med...

läs mer
Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att parternas gemensamma vilja ska ha varit att egendomen ska samägas. I en dom behandlar hovrätten detta. Vid...

läs mer
Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag inte beviljades av Skatteverket....

läs mer

Kan vi hjälpa dig?