Vinst i HD – Elison Wahlin Advokatbyrå KB ombud i viktigt mål angående arv och ändring av talan

2021-04-09

Högsta domstolen har den 30 mars 2021 meddelat beslut i ett mål om taleändring.

Frågan i målet var om ett nytt yrkande för att säkerställa efterarv enligt 3 kap. 3 § ärvdabalken i ett pågående mål om laglottskränkning enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken utgör en tillåten taleändring. En ytterligare fråga var om bedömningen angående taleändring blir annorlunda om talefristen för den ändrade talan har gått ut när ändringen görs.

I beslutet konstaterar HD att yrkandet har ansetts stödja sig på väsentligen samma grund och därigenom en tillåten taleändring enligt 13 kap. 3 § rättegångsbalken. Vidare fann HD att det inte fanns några särskilda ändamålsskäl som medförde att ändring av talan inte ska få göras efter utgången av talefristen.

Beslutet av Högsta domstolen är ett viktigt och vägledande beslut rörande taleändring i arvsrättsliga mål. Läs mer i den fördjupande artikeln: Bröstarvingarnas taleändring var tillåten.

Klienterna har i målet företrätts av Elison Wahlin Advokatbyrå KB genom advokaten Niclas Elison och biträdande juristen Adelina Alija.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Läs mer om arvsrätt.

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Nyhetsarkiv

Stort grattis till våra två nya advokater!

Stort grattis till våra två nya advokater!

Vi kan stolt berätta att Adelina Alija och Cornelia Sundberg idag antagits som ledamöter av Sveriges Advokatsamfund och har därmed rätt att kalla sig advokat. Formuleringen av Sveriges Advokatsamfund stämmer väl in på Adelina och Cornelia, bra jobbat! "Det ställs höga...

läs mer
Vi välkomnar två nya biträdande jurister

Vi välkomnar två nya biträdande jurister

Varmt välkomna Marcus Norlin och Alexander Nuija! Vi ser framemot att få jobba tillsammans med målet att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Bekanta dig med våra nya medarbetare:Profil Marcus NorlinProfil Alexander Nuija...

läs mer
Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

På Elison Wahlin Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och att lösa arvstvister. Arvstvister ofta uppslitande med risk för skadade relationer i en tid av sorg. Det är därför viktigt att agera för att undvika en arvstvist. Ofta...

läs mer
Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Svea hovrätt har i en dom från den 26 oktober 2020 prövat om en gåvomottagare är bunden av en hembudsklausul som uppställts mot gåvogivaren när denne i ett tidigare skede fått fastighetsandelen i gåva. Bakgrunden till tvisten var att en pappa gav en fastighet i Värmdö...

läs mer
Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank på hemsidan så du kan fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Kunskapsbank med juridiska frågeställningar Inledningsvis är inriktningen familjerättsliga frågor och vårt mål är att successivt öka på med fler...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?