Vinst i HD – Elison Wahlin Advokatbyrå KB ombud i viktigt mål angående arv och ändring av talan

2021-04-09

Högsta domstolen har den 30 mars 2021 meddelat beslut i ett mål om taleändring.

Frågan i målet var om ett nytt yrkande för att säkerställa efterarv enligt 3 kap. 3 § ärvdabalken i ett pågående mål om laglottskränkning enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken utgör en tillåten taleändring. En ytterligare fråga var om bedömningen angående taleändring blir annorlunda om talefristen för den ändrade talan har gått ut när ändringen görs.

I beslutet konstaterar HD att yrkandet har ansetts stödja sig på väsentligen samma grund och därigenom en tillåten taleändring enligt 13 kap. 3 § rättegångsbalken. Vidare fann HD att det inte fanns några särskilda ändamålsskäl som medförde att ändring av talan inte ska få göras efter utgången av talefristen.

Beslutet av Högsta domstolen är ett viktigt och vägledande beslut rörande taleändring i arvsrättsliga mål. Läs mer i den fördjupande artikeln: Bröstarvingarnas taleändring var tillåten.

Klienterna har i målet företrätts av Elison Wahlin Advokatbyrå KB genom advokaten Niclas Elison och biträdande juristen Adelina Alija.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Läs mer om arvsrätt.

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?