Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

2021-04-15
På Elison Wahlin Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och att lösa arvstvister.

Arvstvister ofta uppslitande med risk för skadade relationer i en tid av sorg. Det är därför viktigt att agera för att undvika en arvstvist. Ofta är det bra att i ett tidigt skede efter ett dödsfall ta kontakt med ett juridiskt ombud för vägledning. Vårt mål är alltid att nå lösningar som alla kan vara nöjda med så enkelt och snabbt som möjligt.

Läs mer om juridisk rådgivning vid arvstvister.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Mer om arvsrätt!

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?