Nya lagar 2022

2022-03-02
Varje år träder ett antal nya lagar i kraft. Nedan presenteras fyra viktiga förändringar på straffrättens område som började gälla den 1 januari 2022. 1. Skärpt straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

Våld i nära relationer betraktas av regeringen som ett allvarligt samhällsproblem. För att på ett tydligare sätt betona detta allvar har införts en ändring i 4 kap. 4 a § brottsbalken rörande grov fridskränkning samt grov kvinnofridskränkning. Ändringen innebär att minimistraffet höjs från nio månaders fängelse till ett års fängelse.

2. Förtal ingår i grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

Ytterligare en nyhet avseende brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning är att de nu även innefattar förtal och grovt förtal. Det innebär att den som förtalar en närstående eller tidigare närstående upprepade gånger eller också utsätter den för andra kränkningar, kan göra sig skyldig till grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. Bakgrunden till lagändringen är att systematiska förtal, särskilt på internet, är vanligt förekommande när någon trakasserar en annan person. Alltså, förtal och grovt förtal omfattas numera av brottet grov kvinnofridskränkning.

3. Straffansvar för enklare nedskräpning

I 29 kap. 11 § miljöbalken har undantaget för så kallad ringa nedskräpningsförseelse slopats. Det innebär att det numera, till skillnad från tidigare, är straffbart att kasta bort skräp så som tuggummi, cigarettfimp, glass- och godispapper. Straffet är 800 kr i penningböter. Dessa gärningar klassas som nedskräpningsförseelse enligt 29 kap. 7 a § miljöbalken. Skälet bakom lagändringen är huvudsakligen att minska skadlig miljöpåverkan. Sammanfattningsvis är alltså nu även mindre nedskräpning straffbart.

4. Slopad straffrabatt för unga över 18 år vid allvarlig brottslighet

Ung ålder utgör en förmildrande omständighet vid straffmätning i brottmål. Genom lagändringen i 29 kap. 7 § 3 st. brottsbalken undantas dock möjligheten för domstolen att låta ung ålder i förmildrande riktning påverka straffmätningen om personen är 18-20 år och har begått ett brott med minst ett års fängelse i straffskalan eller om brottet i det enskilda fallet har ett straffvärde om minst ett års fängelse. Undantaget blir alltså aktuellt vid allvarlig brottslighet så som grov misshandel, våldtäkt eller rån. Konkret innebär lagändringen att en gärningsperson mellan 18-20 år som gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet nu kan straffas hårdare än tidigare.

Vi på Elison Wahlin Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av att biträda såväl misstänkt som målsägande i brottmål. Läs mer om brottmål och hur vi kan ge hjälp till dig som blivit involverad i ett brottmål.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?