Den ena förälderns passivitet kan spela stor roll i vårdnadstvister

2022-05-13

Tingsrätten ansåg att föräldrarnas svårigheter att kommunicera inte skulle resultera i ensam vårdnad, något som Svea hovrätt senare ändrade på i mål nr T 8183-21.

I en överklagad vårdnadstvist från förra året ändrade Svea hovrätt tingsrättens dom från gemensam vårdnad till ensam vårdnad på grund av den ena förälderns passivitet.

Pappan hade bland annat inte visat tillräckligt stort engagemang i barnets skolgång och sjukvård. Trots att hovrätten ansåg att pappan ville sina barns bästa, ansåg de att han inte uppfyllt sitt ansvar som vårdnadshavare.

Hovrätten menade att mamman fått ta mer ansvar än vad som ska behövas vid gemensam vårdnad, och att det inte var rimligt att upprepat behöva söka den andre föräldern för att denna skulle ta sitt ansvar. Mamman hade också genomgående behövt informera pappan angående barnen, något som inte heller ansågs rimligt för att kunna behålla den gemensamma vårdnaden.

Vid gemensam vårdnad läggs vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta men också deras engagemang i barnen.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?