Ny lag om företagsrekonstruktion

2022-09-14
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft. Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig.

Den nya lagen innebär stora förändringar av de regler som styr hur en företags-rekonstruktion ska genomföras. Den största nyheten är att såväl den ekonomiska uppgörelsen – ackordet – som de övriga åtgärder som behövs för att komma till rätta med de ekonomiska problemen ska fastställas i en s.k. rekonstruktionsplan som ska vara juridiskt bindande för gäldenären och borgenärer. Planen bör omfatta samtliga de åtgärder som krävs för att komma till rätta med gäldenärens ekonomiska svårigheter och säkerställa att den verksamhet som gäldenären bedriver helt eller delvis ska kunna fortsättas av gäldenären eller någon annan. Det kan t.ex. handla om att vissa av verksamhetens tillgångar ska överlåtas.

Läs mer i denna fördjupande artikel: Ny lag om företagsrekonstruktion och hur en sådan ska genomföras

Nyheter

Låt oss prata om den här.

Låt oss prata om den här.

Har du sett vår annons? Vi hjälper dig till tryggheten i frågor som rör entreprenadrättslig juridik, tex fastighetstransaktioner,...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?