Ändringar i lagen om anställningsskydd samt andra reformer som syftar till ökad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

2022-09-29

Genom propositionen prop. 2021/22:176 lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Förslaget om en reformerad arbetsrätt innebär bland annat

– att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl samt möjligheterna att avvika från lagen om anställningsskydd genom kollektivavtal ökar,

– att alla arbetsgivare utan begränsning på storlek får undanta tre arbetstagare från turordningen vid arbetsbrist,

– att en anställning inte ska bestå vid tvist,

– att det införs turordning och omställningstid vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad,

– att anställningsavtal föreslås gälla på heltid om inget annat avtalas,

– att särskild visstidsanställning – som kan träffas för högst ett år istället för två år under en femårsperiod – ersätter allmän visstidsanställning, samt

– att kundföretag i vissa fall ska erbjuda inhyrda arbetstagare tillsvidareanställning eller betala ersättning.

Förslaget om ett nytt omställningsstudiestöd kompletterar det reguljära studiestödet och ska finansiera studier som kan stärka vuxnas framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Förslaget om ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd innebär att det införs ett offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till enskilda personer och ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer.

Huvuddelen av lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?