Kunskapsbank

Vad ska man göra om man inte får träffa sitt barn?

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn leder i många fall till diskussioner mellan delade föräldrar. Ibland går det så långt att den ena föräldern hindrar eller begränsar den andre förälderns kontakt med barnet.

I vissa fall har en förälder godtagbara skäl till att begränsa kontakten, exempelvis om den andra föräldern är i ett missbruk eller om det finns risk att barnet i övrigt far illa. Men i andra fall begränsas barnets kontakt med den andra föräldern av skäl som inte handlar om vad som är bäst för barnet. Situationen kan ibland gå så långt att barnet helt distanseras och vänds mot den andra föräldern, också kallat föräldraalination. Denna artikel fokuserar på den sistnämnda situationen, då godtagbara skäl till begränsningen saknas.

Vad du kan göra

Om du upplever dig begränsad i kontakten med ditt barn bör du överväga möjligheten att ta hjälp av familjerätten med samarbetssamtal. Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa er föräldrar att komma överens om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten kan också, för det fall ni når en överenskommelse, upprätta ett avtal som är juridiskt bindande. Om den andra föräldern motsätter sig samarbetssamtal eller om han eller hon inte vill medverka till en frivillig överenskommelse har du att vända sig till tingsrätten.

Om det redan finns en dom eller ett avtal som reglerar vårdnad, boende och umgänge om ditt barn kan du också överväga att ansöka om verkställighet, för det fall att den andra föräldern bryter mot domen eller avtalet. Kontakta i första hand den andra föräldern med uppmaning att domen eller avtalet ska följas. Om den andra föräldern ändå vägrar att följa domen eller avtalet så kan du lämna in en ansökan om verkställighet till tingsrätten. Det innebär att du ansöker om att exempelvis den dom om umgänge som finns ska genomföras, alltså att båda föräldrarna ska följa det som beslutades i domen.

Det är tillrådligt att du först kontaktar en advokat eller erfaren jurist för rådgivning om vad som är bästa strategin i just din situation. Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal på 0300-73100.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?