Flera nya lagar inom straffrätten har nyligen trätt i kraft

Flera nya lagar inom straffrätten har nyligen trätt i kraft

Flera viktiga lagändringar inom straffrätten träder i kraft vid årsskiftet 2023 – 2024. Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra och utreda allvarliga brott Genom lagändringar som trädde i kraft 1 oktober 2023 utökades möjligheterna...
Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 – 2024. Bostadsrätt Stärkt skydd på bostadsrättsmarknaden Genom lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2024 ändras bestämmelser som avser...
Ny artikel i Kunskapsbanken om byggentreprenörers konkurser

Ny artikel i Kunskapsbanken om byggentreprenörers konkurser

Konkurserna inom fastighetsbranschen har ökat kraftigt den senare tiden. Byggentreprenörers konkurser har ökat med 36 procent och byggsnickerifirmors konkurser har ökat med hela 85 procent (juni 2023). I denna artikel ger vi svar på flera viktiga frågor som t.ex....
Nya lagar och förordningar andra halvåret 2023

Nya lagar och förordningar andra halvåret 2023

Här har vi samlat några viktiga lagändringar som träder i kraft andra halvåret 2023. Stärkt system för samordningsnummer Den 1 september 2023 träder den nya lagen om samordningsnummer i kraft. Skatteverket tar över det huvudsakliga ansvaret för bl.a....
Några viktiga lagändringar i början av 2023

Några viktiga lagändringar i början av 2023

Här har vi samlat några viktiga lagändringar som träder i kraft i början av 2023. Affärsjuridik Nya regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU Per den 31 januari 2023 införs nya regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU. Reglerna om aktiebolags...