Adelina Alija

KONTAKT
Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)73-233 00 79
Fax: +46 (0)300-731 05
adelina.alija@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 300 731 00
karin.jeppsson@elisonwahlin.se

Adelina Alija
Biträdande jurist

ERFARENHET
• Biträdande jurist, Advokat Niclas Elison AB, 2018 –
• Handläggare, Migrationsverket i Göteborg, 2017–2018
• Tingstjänstgöring, Halmstads tingsrätt, 2016–2017
• Handläggare, Migrationsverket i Göteborg, 2014–2015

UTBILDNING
• Juristexamen, Lunds universitet, 2014

VERKSAMHETSINRIKTNING
• Arvs- och familjerätt
• Fastighets- och entreprenadrätt
• Målsägandebiträde
• Migrationsrätt

 

SPRÅK
• Svenska
• Engelska
• Albanska