Biträdande jurist Adelina Alija
Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)73-233 00 79
Fax: +46 (0)300-731 05
adelina.alija@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

ASSISTENT
Karin Jeppsson
Tel: +46 (0)300-731 00
karin.jeppsson@elisonwahlin.se

Adelina Alija

Biträdande jurist

Adelina Alija är anställd på byrån sedan 2018. Hon har tidigare arbetat på Migrationsverket i Göteborg och fullgjort notarietjänstgöring vid Halmstads tingsrätt. Hon är specialiserad på brottmål (målsägandebiträde), tvångsmål (LVU, LPT och LVM), arvs- och familjerätt samt migrationsrätt.

 

ERFARENHET

• Biträdande jurist, Advokat Niclas Elison AB, 2018 –
• Handläggare, Migrationsverket i Göteborg, 2017–2018
• Tingstjänstgöring, Halmstads tingsrätt, 2016–2017
• Handläggare, Migrationsverket i Göteborg, 2014–2015

UTBILDNING

• Juristexamen, Lunds universitet, 2014

VERKSAMHETSINRIKTNING

• Arvs- och familjerätt
• Fastighets- och entreprenadrätt
• Målsägandebiträde
• Migrationsrätt

SPRÅK

• Svenska
• Engelska
• Albanska

Kan vi hjälpa dig?