Aktieägaravtal / Kompanjonavtal

Start 9 Aktieägaravtal – BKP – 2022-02-01

Aktieägaravtal / Kompanjonavtal

Att starta företag är en tid av entusiasm och förväntan. Ska du starta företaget ihop med andra som delägare är ofta stämningen på topp och man är övertygad om framgång. Det är i detta läge man bör ha is i magen och i lugn och ro ta ställning till hur företaget ska styras, ägas och att ni reglerar detta i ett aktieägaravtal. Så undviker ni onödiga konflikter!

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med aktieägaravtal. Tack vare vår erfarenhet kan vi hjälpa ditt företag från start och genom hela resan mot framgång.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet i sitt ägande av företag

Varför behövs ett aktieägaravtal?

Även om ni som är delägare är överens idag, är det inte en garanti för vad som kommer hända framåt. Ert samarbete kan utsättas för påfrestningar när något oväntat inträffar, kanske på det personliga planet eller i företaget. Det kan exempelvis gälla att en delägare vill sluta att arbeta, sälja sina aktier, drabbas av långvarig sjukdom eller avlider. Ett aktieägaravtal kan hjälpa er undvika onödiga konflikter och potentiellt kostsamma tvister.

Det är viktigt att känna till att aktieägaravtal inte regleras i lag. Ett sådant avtal är ofta av stor betydelse för en minoritetsägare då han eller hon genom avtalet kan få ett starkare minoritetsskydd än vad aktiebolagslagen ger.

Vad gäller handels- och kommanditbolag så bildas dessa genom avtal mellan ägarna. Det finns en lagstiftning för detta, men det är vanligt att den ersätts eller kompletteras med särskilda regler i ägarnas avtal angående hur samarbete ska bedrivas och avslutas.

Säkerställ också att aktieägaravtalet fortsatt är aktuellt eftersom bolagets verksamhet och vilka som är delägare kan förändras. Vårt mål är att hjälpa dig som företagare genom hela resan.

Vad brukar man reglera i ett aktieägaravtal?

Tillsammans med bolagsordningen och aktiebolagslagen reglerar ett aktieägaravtal samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag. I ett aktieägaravtal (ofta kallat kompanjonavtal) kan aktieägarna reglera hur verksamheten ska bedrivas. Några saker som ofta igår är t.ex.:

Beslutsfattning: Ska beslut om bolaget och dess verksamhet fattas med kvalificerad majoritet eller till och med enhällighet till stöd för minoritetsägare? En skrivning som gör att man kan undvika dödläge och kan hantera olika uppfattningen är viktiga frågor att ta med.

  1. Styrelse: Vilka ska sitta i styrelsen? Hur utses styrelsen?
  2. Dagliga arbetet: Beskriv det praktiska arbetet med ansvarsområden, arbetsinsatser, löneuttag, semestrar osv.
  3. Finansiering: Ska det finnas ett krav på delägarna att skjuta till mer pengar till bolaget om verksamheten går med förlust eller har likviditetsbrist?
  4. Ägande: Ska det vara ett krav på att vara anställd i bolaget för att få vara aktieägare? Vad ska gälla om någon av er vill sälja sina aktier? Ska övriga delägare då ha rätt att köpa aktierna och hur ska priset för aktierna i sådana fall beräknas?
  5. Personliga förhållanden: Vad ska hända med aktierna om någon delägare blir långvarigt sjukskriven eller avlider? Ska aktierna göras till enskild egendom enligt äktenskapsförord?
    6. Konkurrens och sekretess: Ska det finnas ett förbud mot att bedriva eller stödja verksamhet som konkurrerar med bolagets verksamhet? Vad ska gälla under avtalsperioden och efter att avtalet upphört?

Behöver du hjälp med aktieägaravtal / kompanjonavtal?

Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka gör ditt affärsliv lite enklare. Vi erbjuder affärsjuridisk konsultation inom en rad områden t.ex. affärsjuridik och aktieägaravtal.
Vi hjälper våra klienter att känna trygghet i sitt ägande av företag genom att bistå med både en juridisk och affärsmässig bedömning av bland annat kompanjonavtal och aktieägaravtal. Vi hjälper dig känna trygghet i din roll som företagsägare!

Vi som jobbar med affärsjuridik

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?