Alexander Nuija

Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)73-233 00 18
alexander.nuija@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

Alexander Nuija

Biträdande jurist

Alexander Nuija tog juristexamen vid Göteborgs universitet år 2018. han har tidigare arbetat på juristfirma i Göteborg där han fått en bred erfarenhetsbas inom flertalet olika rättsområden. Alexander är sedan hösten 2021 biträdande jurist hos Elison Wahlin advokatbyrå KB där Alexander huvudsakligen arbetar inom entreprenadjuridik, ekonomisk familjerätt och tvistlösning i domstol.

 

ERFARENHET
  • Biträdande jurist, Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2021 –
  • Jurist, Vestra Jurister i Göteborg AB 2018-2021
UTBILDNING
  • Juristexamen, Göteborgs universitet, 2018
VERKSAMHETSINRIKTNING
  • Affärsjuridik
  • Arvsrätt
  • Ekonomisk familjerätt
  • Fastighets- och entreprenadrätt
  • Obestånd
  • Tvistlösning
SPRÅK

• Svenska
• Engelska

Kan vi hjälpa dig?