Alla nyheter

 • apr092020

  Glöm inte att upprätta
  kontrollbalansräkning!

  Nyhet | 9 april 2020

  De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad…

  Elison Wahlin Advokatbyrå
 • mar262020

  Information om
  företagsrekonstruktion

  Nyhet | 6 april 2020

  Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med…

  Elison Wahlin Advokatbyrå
 • okt262018

  Byggbolag står risken för att
  ROT-avdrag inte beviljas

  Nyhet | 26 oktober 2018

  En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag…

  Elison Wahlin Advokatbyrå