Arbetsrätt

Hem 9 Arbetsrätt – Göteborg

Juridisk rådgivning för arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsrätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Vi erbjuder er som är arbetsgivare eller arbetstagare hjälp med arbetsrätt, t.ex. när ni ska skriva anställningsavtal eller vid uppsägning och avsked.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arbetsrätt. Vanliga områden är avtal, förhandlingar enligt MBL, vid företagsöverlåtelser och i rättstvister rörande uppsägningar och avsked.

Vi hjälper våra klienter att känna trygghet när det gäller arbetsrätt

Vi hjälper dig i din roll som arbetsgivare

Några vanliga arbetsrättsliga frågeställningar som våra jurister hanterar är förhandlingar om utköp, avgångsvederlag samt rättsliga utredningar rörande avsked och uppsägningar. Vi företräder även klienter vid arbetsrättsliga tvister i domstol.

Vi upprättar eller granskar anställningsavtal, VD-avtal, delägaravtal eller konkurrensklausuler. Vi kan även bistå vid hantering av utköp från en anställning.

I samband med företagsöverlåtelser och rationaliseringar är vi med och bedömer hur personalfrågor ska hanteras och bistår med att utforma avtal och konkurrensklausuler.

I förhållande till fackliga organisationer biträder vi t.ex. vid MBL-förhandlingar, eller om det väckts frågor om diskriminering eller arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.

Vi bevakar och tillvaratar de rättigheter du har som anställd

Om det uppstår en arbetsrättslig tvist är det en styrka att ha juridiskt stöd och vägledning för att hävda sin rätt i en förhandling. Som fackligt ansluten ingår ofta detta i medlemskapet, men det är inte alltid den fackliga hjälpen räcker för att till fullo tillvarata din rätt såsom arbetstagare i en arbetsrättslig tvist. Är du anställd i en ledningsfunktion på ett företag kan det också vara att du har ett särskilt behov av juridisk rådgivning.

Vi kan företräda arbetstagaren i samband med förhandlingar, i tvister rörande lön eller anställningsvillkor, i samband med konflikter på arbetsplatsen, brister i arbetsmiljön, om du hotas med uppsägning eller avsked eller har blivit diskriminerad i samband med tjänstetillsättning.

Behöver du hjälp med frågor som rör arbetsrätt Göteborg och arbetsrätt sekretess?

Med en bred juridisk kompetens inom arbetsrätt gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt arbetsliv lite enklare. Fältet arbetsrätt Göteborg och arbetsrätt sekretess är vår hemmaplan.

Vi har klienter där vi ger juridisk rådgivning och hjälp både till dig som arbetsgivare i din roll och uppdrag där vi tillvaratar de rättigheter du som anställd har. Vi hjälper dig känna trygghet i arbetsrättsliga frågor!

Vi som jobbar med arbetsrätt

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom arbetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arbetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.