Betalning och ersättningsformer i kommersiella entreprenader

Betalning och ersättningsformer i kommersiella entreprenader

Det finns flera olika sätt att bestämma priset för en entreprenad. De vanligaste varianterna har fått bestämda namn och kring dessa råder relativ enighet inom branschen. Fast pris, med eller utan indexreglering Ett fast pris innebär att priset för de arbeten som...
Fel i entreprenad

Fel i entreprenad

En vanlig orsak till tvister i entreprenadförhållanden är att beställaren anser att det föreligger fel i entreprenaden. Fel enligt standardavtalen AB 04 och AB 06 föreligger dels när entreprenaden till någon del inte har utförts, dels när entreprenaden inte har...
Om entreprenad- och upphandlingsformer

Om entreprenad- och upphandlingsformer

Entreprenadavtal är en avtalstyp som avser uppförande eller ändring av byggnader och anläggningar. Entreprenadavtal kan reglera mer begränsade byggprojekt, till exempel en badrumsrenovering i en bostadslägenhet eller en tillbyggnad av en sommarstuga. Avtalen kan också...
Innehållet i ett entreprenadavtal

Innehållet i ett entreprenadavtal

Avtal om kommersiella entreprenader är inte reglerade i lag. På sådana avtal tillämpas allmänna rättsprinciper och närliggande lagstiftning i den mån parterna inte särskilt reglerat vad som ska gälla. Ett entreprenadavtal bör ingås skriftligen. Eftersom det saknas...
Vad händer om vi inte kan komma överens om att sälja bostaden?

Vad händer om vi inte kan komma överens om att sälja bostaden?

Vid en skilsmässa eller separation kan det uppkomma diskussioner om den gemensamt ägda fastigheten eller bostadsrätten (nedan bostaden) skall säljas. Det kanske inte är möjligt för någon av makarna eller samborna att ensam ta över bostaden med tillhörande lån och...