Viktiga lagändringar andra halvåret 2022

Viktiga lagändringar andra halvåret 2022

Straffrätt Brottet ”hedersförtryck” införs Den 1 juni 2022 införs en ny brottstyp i brottsbalken som benämns hedersförtryck. Genom införandet av detta brott kommer den som med ett hedersmotiv upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person och där...
Den ena förälderns passivitet kan spela stor roll i vårdnadstvister

Den ena förälderns passivitet kan spela stor roll i vårdnadstvister

Tingsrätten ansåg att föräldrarnas svårigheter att kommunicera inte skulle resultera i ensam vårdnad, något som Svea hovrätt senare ändrade på i mål nr T 8183-21. I en överklagad vårdnadstvist från förra året ändrade Svea hovrätt tingsrättens dom från gemensam vårdnad...