Nya lagar och förordningar andra halvåret 2023

Nya lagar och förordningar andra halvåret 2023

Här har vi samlat några viktiga lagändringar som träder i kraft andra halvåret 2023. Stärkt system för samordningsnummer Den 1 september 2023 träder den nya lagen om samordningsnummer i kraft. Skatteverket tar över det huvudsakliga ansvaret för bl.a....
Felavhjälpande – när ska det ske?

Felavhjälpande – när ska det ske?

I entreprenadsammanhang är avhjälpande av fel en vanlig företeelse. Om en beställare upptäcker fel i utfört arbete – hur lång tid har entreprenören på sig att avhjälpa det? Kan det finnas situationer när entreprenören inte ens behöver ges en sådan möjlighet? Mot...
Laglott – genom lag skyddad rätt till arv

Laglott – genom lag skyddad rätt till arv

Utgångspunkten i svensk rätt är att alla kan bestämma över sin egendom. Det innebär bland annat att alla har rätten att genom gåva överlåta egendom eller genom testamente bestämma om vad som ska hända med tillgångarna efter döden. Från denna huvudregel finns vissa...
Påföljder för unga

Påföljder för unga

Den som är 15 år är straffmyndig. Det betyder att personen kan dömas för brott. För unga 15 – 17 år finns särskilda påföljder som ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård. Unga mellan 18 – 20 år kan under vissa förutsättningar dömas till...