Elison Wahlin Advokatbyrå söker advokater och biträdande jurister

Elison Wahlin Advokatbyrå söker advokater och biträdande jurister

Byrån befinner sig i en spännande utvecklingsfas med stark tillväxt och hög tillströmning av stimulerande uppdrag. Vill du vara med och bygga framtidens advokatbyrå med särskilt fokus på fastighets- och entreprenadrätt, affärsjuridik och kommersiella tvister? Då är...
Den stora testamentsguiden

Den stora testamentsguiden

Ett testamente är en juridisk handling som reglerar hur din kvarlåtenskap ska fördelas när du inte längre finns i livet. Genom att upprätta ett testamente kan risken för arvstvister och andra oklarheter för dina anhöriga minskas, men det förutsätter givetvis att...
Vi välkomnar Line Skaugrud Landevik, ny biträdande jurist

Vi välkomnar Line Skaugrud Landevik, ny biträdande jurist

Varmt välkommen säger vi till Line Skaugrud Landevik! Line har efter fullgjord praktik övergått till en anställning som biträdande jurist på byrån i samband med sin juristexamen. Hon blir ett starkt tillskott inom såväl den ekonomiska familjerätten som arvsrätten med...
Vem ärver vem när en person gått bort?

Vem ärver vem när en person gått bort?

När en anhörig avlider uppkommer ofta frågan vem som ärver vem. I Sverige regleras detta genom den så kallade legala arvsordningen (nedan arvsordningen). Det innebär att det i lag finns bestämt vilka som ärver och i vilken ordning arvet ska fördelas efter den avlidne....