Författararkiv för markus

 • Information om
  företagsrekonstruktion

  in Nyheter / / 0 comments

  Nyhet | 6 april 2020

  Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med…

  Läs mer
  Elison Wahlin Advokatbyrå
 • Byggbolag står risken för att
  ROT-avdrag inte beviljas

  in Nyheter / / 0 comments

  Nyhet | 26 oktober 2018

  En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag…

  Läs mer
  Elison Wahlin Advokatbyrå
 • Dold samäganderätt till
  fastighet förelåg

  in Nyheter / / 0 comments

  Nyhet | 26 oktober 2018

  Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att…

  Läs mer
  Elison Wahlin Advokatbyrå