Låt oss prata om affärsjuridik

Låt oss prata omaffärsjuridik. Samförstånd och samarbete skaparframgång i affärslivet. Är man överensom tagen och vet vad som gäller,är grunden lagd för både utvecklingoch värdetillväxt. Kontakta oss för ett kostnadsfritt första samtal Namn E-postadress Telefon Skicka...
Ny lag om företagsrekonstruktion och hur en sådan ska genomföras

Ny lag om företagsrekonstruktion och hur en sådan ska genomföras

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft. Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs...
Varför behövs ett aktieägaravtal? 8 tips för aktieägaravtalet

Varför behövs ett aktieägaravtal? 8 tips för aktieägaravtalet

Det är bolagsordningen och aktiebolagslagen som reglerar samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag. Men så långt ges bara grunderna och principerna, inte hur det ska fungera i detalj för ert företag, därför behövs ett aktieägaravtal. En av...
Vad innebär och varför görs inkråmsöverlåtelser av företag?

Vad innebär och varför görs inkråmsöverlåtelser av företag?

Inkråm: Innehåll, något på insidan eller under ytan. I detta sammanhang avser inkråmet innehållet t.ex. verksamheten eller inventarierna i företaget. Alltså att ett företag överlåter hela eller delar av verksamheten utan att därmed överlåta företagets aktier. En...