Ny lag om företagsrekonstruktion och hur en sådan ska genomföras

Ny lag om företagsrekonstruktion och hur en sådan ska genomföras

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft. Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs...
Vad är det för skillnad på att vara återförsäljare eller agent?

Vad är det för skillnad på att vara återförsäljare eller agent?

En återförsäljare säljer helt enkelt någon annans produkter i sitt eget namn. En agent å andra sidan verkar i huvudmannens namn och för dennes räkning. Både återförsäljare och handelsagenter är fristående från huvudmannen. Det finns för- och nackdelar med båda...
Varför behövs ett aktieägaravtal? 8 tips för aktieägaravtalet

Varför behövs ett aktieägaravtal? 8 tips för aktieägaravtalet

Det är bolagsordningen och aktiebolagslagen som reglerar samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag. Men så långt ges bara grunderna och principerna, inte hur det ska fungera i detalj för ert företag, därför behövs ett aktieägaravtal. En av...
Vad innebär och varför görs inkråmsöverlåtelser av företag?

Vad innebär och varför görs inkråmsöverlåtelser av företag?

Inkråm: Innehåll, något på insidan eller under ytan. I detta sammanhang avser inkråmet innehållet t.ex. verksamheten eller inventarierna i företaget. Alltså att ett företag överlåter hela eller delar av verksamheten utan att därmed överlåta företagets aktier. En...