Vad är det för skillnad på att vara återförsäljare eller agent?

Vad är det för skillnad på att vara återförsäljare eller agent?

En återförsäljare säljer helt enkelt någon annans produkter i sitt eget namn. En agent å andra sidan verkar i huvudmannens namn och för dennes räkning. Både återförsäljare och handelsagenter är fristående från huvudmannen. Det finns för- och nackdelar med båda...
Varför behövs ett aktieägaravtal? 8 tips för aktieägaravtalet!

Varför behövs ett aktieägaravtal? 8 tips för aktieägaravtalet!

Det är bolagsordningen och aktiebolagslagen som reglerar samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag. Men så långt ges bara grunderna och principerna, inte hur det ska fungera i detalj för ert företag, därför behövs ett aktieägaravtal. En av...
Vad innebär och varför görs inkråmsöverlåtelser av företag?

Vad innebär och varför görs inkråmsöverlåtelser av företag?

Inkråm: Innehåll, något på insidan eller under ytan. I detta sammanhang avser inkråmet innehållet t.ex. verksamheten eller inventarierna i företaget. Alltså att ett företag överlåter hela eller delar av verksamheten utan att därmed överlåta företagets aktier. En...