En reformerad visselblåsarlag

En reformerad visselblåsarlag

En ny visselblåsarlag – lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – trädde i kraft den 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet. Före lagens ikraftträdande var...
10 tips när du skriver ett VD-avtal

10 tips när du skriver ett VD-avtal

En verkställande direktör (VD) är vanligtvis den viktigaste medarbetaren på ett företag, eller i vart fall en av nyckelpersonerna. Av det skälet rekommenderar vi att man antingen tar fram ett VD-avtal i samråd med en jurist eller åtminstone låter en jurist granska...
Vad kan du göra som anställd om du blivit felaktigt uppsagd?

Vad kan du göra som anställd om du blivit felaktigt uppsagd?

Arbetstagare får sägas upp av arbetsgivaren endast då det finns saklig grund för uppsägning. Saklig grund för uppsägning kan vara antingen arbetsbrist eller ha att göra med arbetstagaren personligen vilket kallas personliga skäl. Första steget om det uppstår frågor om...
Vad innebär turordningsreglerna?

Vad innebär turordningsreglerna?

Grundregeln är att det är anställningstiden som är avgörande för turordningen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Den med kortast anställningstid kan bli den som sägs upp först. För detta behöver man fastställa vilka arbetstagare som står i tur att sägas upp....