10 tips när du skriver ett VD-avtal

10 tips när du skriver ett VD-avtal

En verkställande direktör (VD) är vanligtvis den viktigaste medarbetaren på ett företag, eller i vart fall en av nyckelpersonerna. Av det skälet rekommenderar vi att man antingen tar fram ett VD-avtal i samråd med en jurist eller åtminstone låter en jurist granska...
Vad kan du göra som anställd om du blivit felaktigt uppsagd?

Vad kan du göra som anställd om du blivit felaktigt uppsagd?

Arbetstagare får sägas upp av arbetsgivaren endast då det finns saklig grund för uppsägning. Saklig grund för uppsägning kan vara antingen arbetsbrist eller ha att göra med arbetstagaren personligen vilket kallas personliga skäl. Första steget om det uppstår frågor om...
Vad innebär turordningsreglerna?

Vad innebär turordningsreglerna?

Grundregeln är att det är anställningstiden som är avgörande för turordningen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Den med kortast anställningstid kan bli den som sägs upp först. För detta behöver man fastställa vilka arbetstagare som står i tur att sägas upp....

Tvist vid uppsägning – Vad göra som arbetsgivare?

Start 9 Kategori: Arbetsrätt Familj Tvist vid uppsägning – Vad göra som arbetsgivare? Tvister vid uppsägning beror oftast på att arbetstagaren inte upplever att det finns saklig grund för uppsägning. T.ex. att den är orättvis, felaktigt grundad eller att...