Arv och särkullbarn

Särkullbarn och arv Start 9 Kategori: Arvsrätt-Pages Hjälp i känsliga skeden i livet Rådgivning kring särkullbarn och arv i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad Familjer kan ha många olika konstellationer och inte sällan finns det särkullbarn med i bilden. För...
Laglott – genom lag skyddad rätt till arv

Laglott – genom lag skyddad rätt till arv

Utgångspunkten i svensk rätt är att alla kan bestämma över sin egendom. Det innebär bland annat att alla har rätten att genom gåva överlåta egendom eller genom testamente bestämma om vad som ska hända med tillgångarna efter döden. Från denna huvudregel finns vissa...
Särkullbarns skydd mot arvsplanering

Särkullbarns skydd mot arvsplanering

Det är inte ovanligt att omgifta personer söker juridisk hjälp för arvsplanering. De vill genomföra olika transaktioner som syftar till att gynna den nya familjen på bekostnad av barn i tidigare äktenskap. Det kan ske genom t.ex. äktenskapsförord, bodelning under...

Låt oss prata om arv

Låt oss prata om arv. Att fördela ett arv kan vara komplicerat ochleda till meningsskiljaktigheter. Arvet kantill exempel ha minskats genom gåvor till barneller partner innan dödsfallet. I tider av sorghjälper vi dig att rätta till orättvisor. Kontakta oss för ett...

Laglott & Efterarv

Laglott & Efterarv Start 9 Kategori: Arvsrätt-Pages Juridisk rådgivning rörande laglott och efterarv Efter att en nära anhörig gått bort kan olika situationer uppstå som rör särkullbarn som vill få ut sin laglott, i synnerhet om det finns ett testamente. På...
Gåvor till barn – förskott på arv

Gåvor till barn – förskott på arv

Det är ganska vanligt att en förälder ger ett av sina barn en större gåva, exempelvis pengar till en kontantinsats. Orsakerna kan vara många och ofta har föräldern inte tänkt på om det ska en utjämning mellan barnen på grund av gåvan. Den dagen föräldern går bort är...