Återkallelse av testamente hade återkallats

Återkallelse av testamente hade återkallats

Den som upprättar ett testamente kan välja att återkalla testamentet, t ex genom att förstöra det eller upprätta ett nytt testamente. Högsta domstolen har nyligen avgjort ett mål om återtagande av en återkallelse av ett testamente med följden att det återkallade...
Hur fungerar arvsrätten för dig som sambo?

Hur fungerar arvsrätten för dig som sambo?

Samboförhållanden omfattas inte av den samling regler som lagstiftaren har förenat med äktenskapet. En väsentlig skillnad i detta hänseende är att sambor, till skillnad från gifta makar, saknar genom lag beslutad ömsesidig arvsrätt. En efterlevande sambo ärver alltså...
Gåvor till bröstarvingar

Gåvor till bröstarvingar

Det är ganska vanligt att en förälder ger ett av sina barn en större gåva, exempelvis pengar till en kontantinsats. Orsakerna kan vara många och ofta har föräldern inte tänkt på om det ska en utjämning mellan barnen på grund av gåvan. Den dagen föräldern går bort är...
Bröstarvingarnas taleändring var tillåten

Bröstarvingarnas taleändring var tillåten

I slutet av mars 2021 meddelade Högsta domstolen ett viktigt och vägledande beslut rörande taleändring i arvsrättsliga mål. Enligt HD har bröstarvingar rätt att föra in nya krav på återbäring av gåvor från den avlidne under dennes livstid även om en lagstadgad...
Hur löser man en arvstvist?

Hur löser man en arvstvist?

När en person avlider uppstår en rad juridiska frågor och det kan också uppstå motsatta intressen, konflikter och tvister mellan dem som ska fördela de tillgångar som den avlidna lämnar efter sig. Om du hamnar i en tvist om fördelningen av kvarlåtenskapen så är det...