Vem ärver vem när en person gått bort?

Vem ärver vem när en person gått bort?

När en anhörig avlider uppkommer ofta frågan vem som ärver vem. I Sverige regleras detta genom den så kallade legala arvsordningen (nedan arvsordningen). Det innebär att det i lag finns bestämt vilka som ärver och i vilken ordning arvet ska fördelas efter den avlidne....
Laglott – genom lag skyddad rätt till arv

Laglott – genom lag skyddad rätt till arv

Utgångspunkten i svensk rätt är att alla kan bestämma över sin egendom. Det innebär bland annat att alla har rätten att genom gåva överlåta egendom eller genom testamente bestämma om vad som ska hända med tillgångarna efter döden. Från denna huvudregel finns vissa...
Särkullbarns skydd mot arvsplanering

Särkullbarns skydd mot arvsplanering

Det är inte ovanligt att omgifta personer söker juridisk hjälp för arvsplanering. De vill genomföra olika transaktioner som syftar till att gynna den nya familjen på bekostnad av barn i tidigare äktenskap. Det kan ske genom t.ex. äktenskapsförord, bodelning under...
Återkallelse av testamente hade återkallats

Återkallelse av testamente hade återkallats

Den som upprättar ett testamente kan välja att återkalla testamentet, t ex genom att förstöra det eller upprätta ett nytt testamente. Högsta domstolen har nyligen avgjort ett mål om återtagande av en återkallelse av ett testamente med följden att det återkallade...
Laglott – genom lag skyddad rätt till arv

Hur fungerar arvsrätten för dig som sambo?

Samboförhållanden omfattas inte av den samling regler som lagstiftaren har förenat med äktenskapet. En väsentlig skillnad i detta hänseende är att sambor, till skillnad från gifta makar, saknar genom lag beslutad ömsesidig arvsrätt. En efterlevande sambo ärver alltså...
Gåvor till barn – förskott på arv

Gåvor till barn – förskott på arv

Det är ganska vanligt att en förälder ger ett av sina barn en större gåva, exempelvis pengar till en kontantinsats. Orsakerna kan vara många och ofta har föräldern inte tänkt på om det ska en utjämning mellan barnen på grund av gåvan. Den dagen föräldern går bort är...