Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp för olika typer av våld. Det drabbar barn och vuxna, kvinnor såväl som män. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Man bör komma ihåg att allt våld i en relation inte är brott i relation. Vanligtvis är psykiskt...
Utsatt för brott – från polisanmälan till eventuell dom

Utsatt för brott – från polisanmälan till eventuell dom

Har du blivit utsatt för brott? Då står du säkerligen inför en ovan situation med många frågor om den rättsprocess som ligger framför dig. Nedan följer en kort redogörelse om hur brottmålsprocessen ser ut för den som blivit utsatt för brott. Polisanmälan Om du har...

Utsatt för brott

Utsatt för brott Start 9 Kategori: Brottmål - Pages UTSATT FÖR BROTT Vid vissa typer av brott har du som brottsoffer rätt till ett eget juridiskt biträde. Den här personen kallas då för målsägandebiträde. Det gäller främst vid sexualbrott, våld i nära relation,...

Misstänkt för brott

Misstänkt för brott Start 9 Kategori: Brottmål - Pages Misstänkt för brott Tingsrätten kan utse en offentlig försvarare till dig som är misstänkt för brott. I den rollen hjälper försvarsadvokaten dig med allt som rör brottmålet och biträder dig vid en eventuell...

Brottmål

Brottmål Start 9 Kategori: Brottmål - Pages Brottmål Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi stor erfarenhet av brottmål. Vi har lång erfarenhet att...