Högre skadestånd till brottsutsatta

Högre skadestånd till brottsutsatta

Förra året infördes lagändringar som innebär att den som utsatts för brott får rätt till högre skadestånd än tidigare. Det innebär att ersättningen till brottsutsatta många gånger blir dubbelt så hög som tidigare och ibland ännu högre än så. Den som blivit utsatt för...
Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp för olika typer av våld. Det drabbar barn och vuxna, kvinnor såväl som män. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Man bör komma ihåg att allt våld i en relation inte är brott i relation. Vanligtvis är psykiskt...
Högre skadestånd till brottsutsatta

Utsatt för brott – från polisanmälan till eventuell dom

Har du blivit utsatt för brott? Då står du säkerligen inför en ovan situation med många frågor om den rättsprocess som ligger framför dig. Nedan följer en kort redogörelse om hur brottmålsprocessen ser ut för den som blivit utsatt för brott. Polisanmälan Om du har...

Utsatt för brott

Utsatt för brott Start 9 Kategori: Brottmål - Pages Lång erfarenhet att hjälpa klienter i samband med brottmål Utsatt för brott i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad Vid vissa typer av brott har du som brottsoffer rätt till ett eget juridiskt biträde. Den här...

Misstänkt för brott

Misstänkt för brott Start 9 Kategori: Brottmål - Pages Lång erfarenhet att hjälpa klienter i samband med brottmål Misstänkt för brott i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad Tingsrätten kan utse en offentlig försvarare till dig som är misstänkt för brott. I den...

Brottmål

Brottmål Start 9 Kategori: Brottmål - Pages Lång erfarenhet att hjälpa klienter i samband med brottmål Brottmål i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. På Elison Wahlin Advokatbyrå med...