Påföljder för unga

Påföljder för unga

Den som är 15 år är straffmyndig. Det betyder att personen kan dömas för brott. För unga 15 – 17 år finns särskilda påföljder som ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård. Unga mellan 18 – 20 år kan under vissa förutsättningar dömas till...
Vilken ersättning kan jag få som brottsoffer?

Vilken ersättning kan jag få som brottsoffer?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ersättning. Det finns tre olika typer av ersättning: skadestånd från en gärningsperson, försäkringsersättning och brottsskadeersättning. För att ha rätt till ersättning måste brottet polisanmälas. Skadestånd Du...
När har man rätt till ett målsägandebiträde?

När har man rätt till ett målsägandebiträde?

Om man utsatts för ett brott är det naturligt att känna oro inför polisanmälan, utredningen av brottet (förundersökningen) och rättegången (huvudförhandling). När har då brottsoffret, även kallat målsäganden, rätt till ett målsägandebiträde som stöd? Vad är...
När har man rätt till ett målsägandebiträde?

Hur får man ett kontaktförbud?

Om det finns en risk för att en person kommer att utsättas för brott, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier kan personen som behöver skydd (skyddspersonen) begära kontaktförbud. Det är en åklagare som beslutar om kontaktförbudet men begäran kan ges in till...
Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp för olika typer av våld. Det drabbar barn och vuxna, kvinnor såväl som män. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Man bör komma ihåg att allt våld i en relation inte är brott i relation. Vanligtvis är psykiskt...
När har man rätt till ett målsägandebiträde?

Utsatt för brott – från polisanmälan till eventuell dom

Har du blivit utsatt för brott? Då står du säkerligen inför en ovan situation med många frågor om den rättsprocess som ligger framför dig. Nedan följer en kort redogörelse om hur brottmålsprocessen ser ut för den som blivit utsatt för brott. Polisanmälan Om du har...