Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp för olika typer av våld. Det drabbar barn och vuxna, kvinnor såväl som män. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Man bör komma ihåg att allt våld i en relation inte är brott i relation. Vanligtvis är psykiskt...
Utsatt för brott – från polisanmälan till eventuell dom

Utsatt för brott – från polisanmälan till eventuell dom

Har du blivit utsatt för brott? Då står du säkerligen inför en ovan situation med många frågor om den rättsprocess som ligger framför dig. Nedan följer en kort redogörelse om hur brottmålsprocessen ser ut för den som blivit utsatt för brott. Polisanmälan Om du har...