Högre skadestånd till brottsutsatta

Högre skadestånd till brottsutsatta

Förra året infördes lagändringar som innebär att den som utsatts för brott får rätt till högre skadestånd än tidigare. Det innebär att ersättningen till brottsutsatta många gånger blir dubbelt så hög som tidigare och ibland ännu högre än så. Den som blivit utsatt för...
Påföljder för unga

Påföljder för unga

Den som är 15 år är straffmyndig. Det betyder att personen kan dömas för brott. För unga 15 – 17 år finns särskilda påföljder som ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård. Unga mellan 18 – 20 år kan under vissa förutsättningar dömas till...
Vilken ersättning kan jag få som brottsoffer?

Vilken ersättning kan jag få som brottsoffer?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ersättning. Det finns tre olika typer av ersättning: skadestånd från en gärningsperson, försäkringsersättning och brottsskadeersättning. För att ha rätt till ersättning måste brottet polisanmälas. Skadestånd Du...
Högre skadestånd till brottsutsatta

När har man rätt till ett målsägandebiträde?

Om man utsatts för ett brott är det naturligt att känna oro inför polisanmälan, utredningen av brottet (förundersökningen) och rättegången (huvudförhandling). När har då brottsoffret, även kallat målsäganden, rätt till ett målsägandebiträde som stöd? Vad är...
Högre skadestånd till brottsutsatta

Hur får man ett kontaktförbud?

Om det finns en risk för att en person kommer att utsättas för brott, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier kan personen som behöver skydd (skyddspersonen) begära kontaktförbud. Det är en åklagare som beslutar om kontaktförbudet men begäran kan ges in till...
Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp för olika typer av våld. Det drabbar barn och vuxna, kvinnor såväl som män. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Man bör komma ihåg att allt våld i en relation inte är brott i relation. Vanligtvis är psykiskt...