Entreprenadrätt

Entreprenadrätt Start 9 Kategori: Entreprenad - Pages Entreprenadrätt På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi särskild erfarenhet och kompetens inom entreprenadrättslig juridik. Vi hjälper dig med allt från att upprätta och...
Vad är ÄTA-arbeten?

Vad är ÄTA-arbeten?

ÄTA-arbeten är måhända det som vållar flest entreprenadrättsliga tvister. ÄTA är en vedertagen förkortning i entreprenadbranschen på ändrings-, tilläggs- samt avgående arbeten. Med ändringsarbete avses ändring i någon del av entreprenörens åtagande i den aktuella...

Konsumententreprenader

Konsumententreprenader Start 9 Kategori: Entreprenad - Pages Konsumententreprenader, t.ex. småhusentreprenader På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att biträda klienter inom entreprenadjuridik. Vi hjälper dig...

Kommersiella entreprenader

Kommersiella entreprenader Start 9 Kategori: Entreprenad - Pages Kommersiella entreprenader På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att bistå våra klienter gällande entreprenadjuridik. Vi hjälper dig med allt...