Låt oss prata om fastighets och entreprenadrätt

Låt oss prata om entreprenad-och fastighetsjuridik. Vi hjälper dig till tryggheten i frågorsom rör entreprenadrättslig juridik,tex fastighetstransaktioner,entreprenadtvister och paketeringav fastigheter. Kontakta oss för ett kostnadsfritt första samtal Namn...
Felavhjälpande – när ska det ske?

Felavhjälpande – när ska det ske?

I entreprenadsammanhang är avhjälpande av fel en vanlig företeelse. Om en beställare upptäcker fel i utfört arbete – hur lång tid har entreprenören på sig att avhjälpa det? Kan det finnas situationer när entreprenören inte ens behöver ges en sådan möjlighet? Mot...

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt Start 9 Kategori: Entreprenad - Pages Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen Entreprenadrätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi särskild erfarenhet och...
Vad är ÄTA-arbeten?

Vad är ÄTA-arbeten?

ÄTA-arbeten är måhända det som vållar flest entreprenadrättsliga tvister. ÄTA är en vedertagen förkortning i entreprenadbranschen på ändrings-, tilläggs- samt avgående arbeten. Med ändringsarbete avses ändring i någon del av entreprenörens åtagande i den aktuella...