Byggentreprenörens konkurs – vad gäller enligt standardavtalen?

Byggentreprenörens konkurs – vad gäller enligt standardavtalen?

Konkurserna inom fastighetsbranschen har ökat kraftigt den senare tiden. Byggentreprenörers konkurser har ökat med 36 procent och byggsnickerifirmors konkurser har ökat med hela 85 procent (juni 2023). Vad ska en beställare göra när en entreprenör har gått i konkurs...

Låt oss prata om fastighets och entreprenadrätt

Låt oss prata om entreprenad-och fastighetsjuridik. Vi hjälper dig till tryggheten i frågorsom rör entreprenadrättslig juridik,tex fastighetstransaktioner,entreprenadtvister och paketeringav fastigheter. Kontakta oss för ett kostnadsfritt första samtal Namn...
Felavhjälpande – när ska det ske?

Felavhjälpande – när ska det ske?

I entreprenadsammanhang är avhjälpande av fel en vanlig företeelse. Om en beställare upptäcker fel i utfört arbete – hur lång tid har entreprenören på sig att avhjälpa det? Kan det finnas situationer när entreprenören inte ens behöver ges en sådan möjlighet? Mot...

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt Hem 9 Kategori: Entreprenad - Pages Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen Entreprenadrätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi särskild erfarenhet och...
Felavhjälpande – när ska det ske?

Vad är ÄTA-arbeten?

ÄTA-arbeten är måhända det som vållar flest entreprenadrättsliga tvister. ÄTA är en vedertagen förkortning i entreprenadbranschen på ändrings-, tilläggs- samt avgående arbeten. Med ändringsarbete avses ändring i någon del av entreprenörens åtagande i den aktuella...