Byggentreprenörens konkurs – vad gäller enligt standardavtalen?

Byggentreprenörens konkurs – vad gäller enligt standardavtalen?

Konkurserna inom fastighetsbranschen har ökat kraftigt den senare tiden. Byggentreprenörers konkurser har ökat med 36 procent och byggsnickerifirmors konkurser har ökat med hela 85 procent (juni 2023). Vad ska en beställare göra när en entreprenör har gått i konkurs...
Felavhjälpande – när ska det ske?

Felavhjälpande – när ska det ske?

I entreprenadsammanhang är avhjälpande av fel en vanlig företeelse. Om en beställare upptäcker fel i utfört arbete – hur lång tid har entreprenören på sig att avhjälpa det? Kan det finnas situationer när entreprenören inte ens behöver ges en sådan möjlighet? Mot...
Betalning och ersättningsformer i kommersiella entreprenader

Betalning och ersättningsformer i kommersiella entreprenader

Det finns flera olika sätt att bestämma priset för en entreprenad. De vanligaste varianterna har fått bestämda namn och kring dessa råder relativ enighet inom branschen. Fast pris, med eller utan indexreglering Ett fast pris innebär att priset för de arbeten som...
Byggentreprenörens konkurs – vad gäller enligt standardavtalen?

Fel i entreprenad

En vanlig orsak till tvister i entreprenadförhållanden är att beställaren anser att det föreligger fel i entreprenaden. Fel enligt standardavtalen AB 04 och AB 06 föreligger dels när entreprenaden till någon del inte har utförts, dels när entreprenaden inte har...
Om entreprenad- och upphandlingsformer

Om entreprenad- och upphandlingsformer

Entreprenadavtal är en avtalstyp som avser uppförande eller ändring av byggnader och anläggningar. Entreprenadavtal kan reglera mer begränsade byggprojekt, till exempel en badrumsrenovering i en bostadslägenhet eller en tillbyggnad av en sommarstuga. Avtalen kan också...
Innehållet i ett entreprenadavtal

Innehållet i ett entreprenadavtal

Avtal om kommersiella entreprenader är inte reglerade i lag. På sådana avtal tillämpas allmänna rättsprinciper och närliggande lagstiftning i den mån parterna inte särskilt reglerat vad som ska gälla. Ett entreprenadavtal bör ingås skriftligen. Eftersom det saknas...