Vad är ÄTA-arbeten?

Vad är ÄTA-arbeten?

ÄTA-arbeten är måhända det som vållar flest entreprenadrättsliga tvister. ÄTA är en vedertagen förkortning i entreprenadbranschen på ändrings-, tilläggs- samt avgående arbeten. Med ändringsarbete avses ändring i någon del av entreprenörens åtagande i den aktuella...