Hur kan jag få hem mitt LVU-placerade barn?

Hur kan jag få hem mitt LVU-placerade barn?

Vård med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) blir aktuellt när förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden har bedömt att det föreligger en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling på grund av hemförhållandena (2 §) eller den...
Vad är avgörande vid en tvist om vårdnad, boende och umgänge

Vad är avgörande vid en tvist om vårdnad, boende och umgänge

Beslut som rör vårdnad, boende och umgänge med barn ska alltid utgå från barnens bästa. Vid en skilsmässa eller separation kan det vara svårt för föräldrarna att mitt i sin egen livsomställning hitta en gemensam syn på vad som är det bästa för barnet när det gäller...
Juridisk hjälp vid bodelning, behövs det?

Juridisk hjälp vid bodelning, behövs det?

Att skiljas eller separera är sällan ett enkelt beslut. Förutom att det kan vara svårt känslomässigt innebär det många praktiska och juridiska frågor som behöver lösas. När det är dags att göra bodelning är det olika regler som gäller beroende på om ni varit gifta...
Att hantera olika insatser när sambo köper bostad tillsammans

Att hantera olika insatser när sambo köper bostad tillsammans

En fråga som ofta uppkommer i ett samboförhållande är hur man skall hantera att den ena sambon går in med en större kontantinsats än den andra sambon vid köp av en gemensam fastighet, hus eller bostadsrätt. När sambor beslutar sig för att köpa fastighet eller...
LVU – Hur funkar lagen om vård av unga?

LVU – Hur funkar lagen om vård av unga?

I dagens samhälle mår många barn och unga dåligt och ibland krävs ett ingripande så barnet får den hjälp som behövs. LVU – lagen om vård och unga är den lag som ger socialnämnden rätt att omhänderta barn och unga om de av någon anledning far illa i hemmet. Det kan...
Hur går en vårdnadsprocess / vårdnadstvist till?

Hur går en vårdnadsprocess / vårdnadstvist till?

I samband med en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn behöver föräldrarna komma överens om vårdnaden om barnet skall vara gemensam eller enskild, om barnet skall bo växelvis hos föräldrarna eller om barnet bara skall bo hos den ena föräldern och...