Vad händer om vi inte kan komma överens om att sälja bostaden?

Vad händer om vi inte kan komma överens om att sälja bostaden?

Vid en skilsmässa eller separation kan det uppkomma diskussioner om den gemensamt ägda fastigheten eller bostadsrätten (nedan bostaden) skall säljas. Det kanske inte är möjligt för någon av makarna eller samborna att ensam ta över bostaden med tillhörande lån och...
Vad händer om vi inte kan komma överens om att sälja bostaden?

Vem får ta över bostaden i bodelningen?

Vid bodelningen mellan makar och sambor kan det uppkomma diskussioner om vem som skall få ta över den gemensamma bostaden i bodelningen. Finns det alltid möjlighet till övertagande av den gemensamma bostaden i bodelningen? Hur går makar eller sambor till väga om de...
Vem får bo kvar i den gemensamma bostaden fram till bodelningen?

Vem får bo kvar i den gemensamma bostaden fram till bodelningen?

Vid en skilsmässa går man vanligen från en gemensam bostad till att ha ett omgående behov av två bostäder. Vid den efterföljande bodelningen ska makarna bland annat komma överens om vem av parterna som ska ta över den gemensamma bostaden eller om bostaden ska säljas...
Hur överklagar man ett placeringsbeslut i ett LVU-ärende?

Hur överklagar man ett placeringsbeslut i ett LVU-ärende?

Vid vård med stöd av LVU kan vårdnadshavarna och barnet ibland vara ense om att vården behövs men vara missnöjda med socialnämndens beslut om att barnet ska placeras på exempelvis ett visst HVB-hem. Barnet och vårdnadshavarna anser kanske att det bästa är att barnet...