Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet Hem 9 Kategori: Fastighet-Pages Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen Miljörätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att bistå våra...

Plan- och byggrätt

Plan- och byggrätt Hem 9 Kategori: Fastighet-Pages Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen Plan- och byggrätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi särskild erfarenhet och...
Fel i fastighet men inget avdrag på priset

Fel i fastighet men inget avdrag på priset

Hovrätten har nyligen prövat ett mål om fel i fastighet och i målet kommit fram till att fastigheten i olika avseenden var behäftad med fel. Trots det hade köparen enligt domstolen inte rätt till prisavdrag eftersom köparen inte lyckats styrka att fastighetens...
Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?

Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?

Vid köp av fast egendom gäller ett skriftlighetskrav. För att avtalet ska vara giltigt ska det alltså ingås skriftligen. Det sker genom att köpare och säljare undertecknar ett köpekontrakt av vilket det bland annat framgår vilken fastighet köpet avser, vilket pris som...
Marken jag arrenderar ska säljas, vilket besittningsskydd har jag?

Marken jag arrenderar ska säljas, vilket besittningsskydd har jag?

Ett arrende är ett avtal där en fysisk eller juridisk person hyr rätten att använda mark. Regler om arrende finns i jordabalkens 8-11 kapitel. Kapitel 8 avhandlar arrende i allmänhet, kapitel 9 gäller för jordbruksarrende, kapitel 10 för bostadsarrende och kapitel 11...

Tvist mellan BRF och bostadsrättsmedlem

Tvist mellan BRF och bostadsrättsmedlem Hem 9 Kategori: Fastighet-Pages Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen Tvister i BRF i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad På Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, har vi erfarenhet...