Nyheter

 • Glöm inte att upprätta
  kontrollbalansräkning!

  in Nyheter / / 0 comments

  Nyhet | 9 april 2020

  De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad…

  Elison Wahlin Advokatbyrå
 • Information om
  företagsrekonstruktion

  in Nyheter / / 0 comments

  Nyhet | 6 april 2020

  Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med…

  Elison Wahlin Advokatbyrå
 • Byggbolag står risken för att
  ROT-avdrag inte beviljas

  in Nyheter / / 0 comments

  Nyhet | 26 oktober 2018

  En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag…

  Elison Wahlin Advokatbyrå
 • Dold samäganderätt till
  fastighet förelåg

  in Nyheter / / 0 comments

  Nyhet | 26 oktober 2018

  Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att…

  Elison Wahlin Advokatbyrå