Ansvaret vid kapitalbrist

Ansvaret vid kapitalbrist

Pandemin har påverkat världsekonomin negativt, och många företag har hamnat i en situation där intäkterna minskat eller uteblivit men kostnaderna varit oförändrade. Det är i en sådan situation lätt hänt att ett bolag hamnar i en situation där förlusterna ökar,...
Hur fungerar och genomförs en konkurs?

Hur fungerar och genomförs en konkurs?

Om ett företag inte kan betala sina skulder och oförmågan inte endast är tillfällig är företaget på obestånd. Det är då möjligt att – t ex för någon som har ett krav mot bolaget – ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. En konkurs innebär att ett...