Kunskapsbank

Content-m-k-bank

Äktenskapsförord

Start 9 Content-m-k-bank

Äktenskapsförord – Vi hjälper med familjerätt!

När man gifter sig vill man helst inte tänka tanken att äktenskapet en gång ska upphöra, men vid vissa tillfällen är det bra att ordna för denna eventualitet. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma hur det de båda äger ska delas upp vid en bodelning om de skiljer sig eller den ena parten avlider.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med familjerätt och med att upprätta ett äktenskapsförord.

Hur påverkar äktenskapet det du äger?

I ett äktenskap mellan två personer uppstår en rad rättigheter och skyldigheter mellan personerna. En av dessa rättigheter är giftorätten vilket innebär en rätt till hälftendelning av alla tillgångar som är giftorättsgods om det blir en bodelning.

I ett äktenskapsförord har makarna kommit överens om vilken egendom i äktenskapet som ska vara enskild egendom och därmed undantas från en framtida bodelning.

Vid vissa tillfällen är ett äktenskapsförord naturligt

Genom äktenskapsförord kan ni själv välja hur egendom ska fördelas mellan er. Det kan till exempel handla om en fastighet som ägts av den enes familj i generationer eller att endera parten har barn sedan tidigare och vill att de ska få ärva specifika personliga föremål. Ett annat exempel på sådan egendom kan (och bör) vara om en av makarna driver företag med andra personer. Då bör man se till att ägarandelarna i det bolaget är den makens enskilda egendom, i annat fall kommer företaget att vara med i en eventuell bodelning.

Behöver du hjälp att upprätta ett äktenskapsförord?

Hos oss på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka kan vi gå igenom er situation och upprätta ett äktenskapsförord för att säkerställa att det blir som ni vill.

Vi som jobbar med äktenskapsförord

NICLAS ELISON

NICLAS ELISON

Advokat

Cornelia Sundberg

Cornelia Sundberg

Biträdande jurist

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Biträdande jurist

Agnes Benktander

Agnes Benktander

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

May we help you?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Mer inom familjerätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom familjerätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.

Välkommen att höra av dig till oss!

Skriv kortfattat vad ditt ärende gäller, så kontaktar vi dig för en inledande avstämning om vi kan hjälpa dig. Vi ber dig notera att vi inte svarar på specifika frågor i enskilda ärenden via detta formulär.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?