Cookies & Integritetspolicy

Vi använder cookies

För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas tillfälligt på din dator. Om du väljer att inte godkänna vår användning av cookies kommer din upplevelse av hemsidan att försämras. Vi rekommenderar därför att du läser mer om cookies och vår hantering av personuppgifter under – innan du gör ditt val.

Disclaimer

Material som publiceras på Elison Wahlin Advokatbyrås hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte professionell rådgivning. Det finns risk för att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Otillåtet användande av material på hemsidan sker på användarens egen risk. Elison Wahlin Advokatbyrå ansvarar inte för innehållet på hemsidan eller material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida.
Material som publiceras på Elison Wahlin Advokatbyrås hemsida tillhör advokatfirman. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av materialet på hemsidan är förbjuden.

Hantering av personuppgifter

Vi på Elison Wahlin Advokatbyrå är måna om dina personuppgifter. Vi sparar och behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som är nödvändiga för att hantera ett uppdrag. Vi samlar oftast in kontaktuppgifter (så som exempelvis personnummer) eller företagsinformation (så som exempelvis skatteinformation) i samband med ett nytt uppdrag, oftast när ett uppdrag förbereds och administreras. Syftet med en sådan behandling är att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata uppdraget och dina intressen samt sköta administrationen i samband med de uppdrag vi åtar oss.

Vi samlar personuppgifter uppgifter från berörda parter men även från privata och offentliga källor. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för det uppdrag vi har åtagit oss. Dina uppgifter kommer att sparas endast så länge som det är nödvändigt med hänsyn till uppdraget, om inte uppgifterna ifråga måste eller få sparas längre enligt personuppgiftlagstiftningen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med behöriga i byråns verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller detta bestäms av berörda parter enligt avtal. I övrigt kan överföring till länder utanför EU/EES ske inom ramen för ett visst uppdrag, i den mån det är nödvändigt för vår klients rättsliga anspråk.

Personuppgiftsansvarig är —- Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på —- Du når vårt dataskyddsombud på — ]. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hantering av cookies

Elison Wahlin Advokatbyrå använder cookies på webbplatsen www.elisonwahlin.se för att optimera din upplevelse, men det är inget som är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Du kan alltså välja att inte tillåta vår användning av cookies.

Vad är cookies? Cookies är små textfiler med information som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för att få webbsidor att fungera mer effektivt men även för att ge viss information till ägaren till en hemsida. Cookies gör det möjligt att hålla isär olika användare från varandra, vilket i sig kan ge respektive användare en mer positiv upplevelse av webbplatsen.

Cookies som används på Elison Wahlin Advokatbyrå

På vår hemsida används så kallade session cookies som är temporära textfiler som lagras på din dator under tiden du besöker hemsidan och som raderas när du stänger din webbläsare. Session cookies används för att hålla reda på vilka informationssökningar som hör till vilken besökare.