Integritetspolicy

[divienhancer_breadcrumb home_text=Start _builder_version=%224.7.7%22 _module_preset=%22default%22 custom_margin=%22-6px||||false|false%22 hover_enabled=%220%22 text_font_size=%2212px%22 sticky_enabled=%220%22][/divienhancer_breadcrumb]

Elison Wahlin Advokatbyrå KB:s policy för personuppgifter

Allmänt
Elison Wahlin Advokatbyrå KB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. I Elison Wahlin Advokatbyrå KB:s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder våra webbsidor och tjänster som ingår i en webbplats som administreras av Elison Wahlin Advokatbyrå KB. Personuppgiftsansvarig är Elison Wahlin Advokatbyrå KB i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Elison Wahlin Advokatbyrå KB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som användare. Exempel på personuppgifter vi samlar in är namn och kontaktuppgifter till dig såsom e-postadress, fysisk adress och/eller telefonnummer.

Elison Wahlin Advokatbyrå KB registrerar personuppgifter i samband med:

1. Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Elison Wahlin Advokatbyrå KB erbjuder

2. När du fyller i din e-postadress på webbplatsen

3. Uppdatering av dina uppgifter på ditt användarkonto som återfinns på elisonwahlin.se

4. Om du kontaktar oss via e-post, vår webbplats eller sociala medier

5. Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev

6. Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke
Genom att du klickar på knappen Jag godkänner/Spara, samtycker du till att de personuppgifter, så som ditt namn och e-postadress, du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du klickar på knappen Jag godkänner/Spara samtycker du även till att vi på Elison Wahlin Advokatbyrå KB får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information
Elison Wahlin Advokatbyrå KB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Elison Wahlin Advokatbyrå KB

2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev

3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för marknadsföring av både generell och riktad karaktär

4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar

5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå

6. För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster

7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster

8. För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller sociala medier då du har en aktiv klientrelation med oss

9. För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring

10. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för

11. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Elison Wahlin Advokatbyrå KB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;

12. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av avidentifierad information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Elison Wahlin Advokatbyrå KB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

Om cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på vår webbplats där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Elison Wahlin Advokatbyrå KB ger du din tillåtelse till att Elison Wahlin Advokatbyrå KB registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Elison Wahlin Advokatbyrå KB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Elison Wahlin Advokatbyrå KB använder

sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, vilket normalt innebär att personuppgifter ej bevaras efter att tre år har förflutit från det att förhållandet som givit upphov till behandlingen har upphört. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av rättsliga föreskrifter, exempelvis bokföringslagen eller god advokatsed. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Elison Wahlin Advokatbyrå KB kommer på eget eller klientens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss bör du i första hand kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå KB. Du kan också kontakta datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar på ditt användarkonto, genom att klicka ur rutan för nyhetsbrev. Du är alltid välkommen att kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå KB för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Elison Wahlin Advokatbyrå KB.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Elison Wahlin Advokatbyrå KB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Elison Wahlin Advokatbyrå KB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Elison Wahlin Advokatbyrå KB Box 10025 434 21 Kungsbacka
E-post: info@elisonwahlin.se

Denna integritetspolicy gäller från och med 2021-01-04