Finansiering

Finansiering

I många fall finns det möjlighet att få ersättning för del av kostnaden för ett juridiskt ombud genom rättsskyddsmomentet i hemförsäkringen eller företagsförsäkringen. Privatpersoner kan även under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp. Vi hjälper till med att se över dessa möjligheter i varje enskilt fall.