Rättshjälp

Start 9 Finansiering 9 Rättshjälp

Rättshjälp

Under vissa förutsättningar kan du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar. Rättshjälp får beviljas fysiska personer vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr. Även näringsidkare kan, om vissa särskilda skäl uppfylls, beviljas rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp skall du betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden. Rättshjälp kan inte beviljas i alla typer av rättsliga angelägenheter. Rättshjälp får exempelvis inte beviljas för förrättande av bouppteckning eller i inskrivningsärenden enligt jordabalken. Rörande vissa angelägenheter krävs särskilda skäl för att rättshjälp ska kunna beviljas. Exempel på sådana angelägenheter är äktenskapsskillnad, underhåll till barn och sådana angelägenheter som skall behandlas utomlands.

För att rättshjälp skall beviljas ska du i normalfallet inleda med en timmes rådgivning hos exempelvis advokat. Kostnaden för rådgivningen får du oftast betala själv. Du kan ansöka om rättshjälp i samband med den här typen av rådgivning. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller utav domstol.

May we help you?