Rättsskydd

Hem 9 Finansiering 9 Rättsskydd

Rättsskydd

Hos oss på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka kan ni få juridisk hjälp och stöd så för att få rättsskydd.

Rättskydd ingår som ett av flera moment i hemförsäkringen och i de flesta företagsförsäkringar. Rättsskyddet har till ändamål att täcka delar av kostnaderna för juridiskt ombud i en tvist. Villkoren för rättsskyddet kan skilja sig åt beroende på vilket försäkringsbolag du har. Vad som gäller i ditt fall framgår av försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Försäkringen täcker även eventuell skyldighet att betala den andra partens kostnader om du skulle förlora en tvist. Om du inte har någon försäkring med rättsskydd kan du eventuellt få hjälp med kostnaderna av staten genom så kallad rättshjälp; mer om rättshjälp står att läsa nedan. Rättsskyddet är, till skillnad från rättshjälpen, inte beroende av din årsinkomst.

I första hand skall vid tvister som gäller vårdnad om barn, underhåll eller andra familjerättsliga frågor och tvisten inte har samband med skilsmässa eller upplösande av samboförhållande rättsskyddet utnyttjas.

May we help you?