Hugo Hörnstein
Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)70-911 23 22
hugo.hornstein@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

Hugo Hörnstein

 

Biträdande jurist

Hugo Hörnstein har en bred erfarenhet från bland annat tingstjänstgöring på domstol. Han arbetar idag främst med tvister och ekonomisk familjerätt. Hugo började på advokatbyrån i september och arbetade dessförinnan på en mindre juristbyrå i Sundsvall.
ERFARENHET
 • Biträdande jurist, Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2022-
 • Jurist, Forma Jurister och Ekonomer AB, 2021-2022
 • Tingsnotarie, Sundsvalls tingsrätt 2019-2021
 • Försäkringsutredare, Försäkringskassan, 2018-2019
UTBILDNING
 • Juristexamen, Uppsala universitet, 2018
VERKSAMHETSINRIKTNING
 • Affärsjuridik
 • Fastighetsrätt
 • Fordringsrätt
 • Arvsrätt
 • Ekonomisk familjerätt
 • Tvistlösning
SPRÅK

• Svenska
• Engelska

Kan vi hjälpa dig?