Kunskapsbank

Kunskapsbank

Marken jag arrenderar ska säljas, vilket besittningsskydd har jag?

Ett arrende är ett avtal där en fysisk eller juridisk person hyr rätten att använda mark. Regler...

Vem får bo kvar i den gemensamma bostaden fram till bodelningen?

Vid en skilsmässa går man vanligen från en gemensam bostad till att ha ett omgående behov av två...

Återkallelse av testamente hade återkallats

Den som upprättar ett testamente kan välja att återkalla testamentet, t ex genom att förstöra det...

Att hantera olika insatser när sambo köper bostad tillsammans

En fråga som ofta uppkommer i ett samboförhållande är hur man skall hantera att den ena sambon går...

Vad ska man göra om man inte får träffa sitt barn?

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn leder i många fall till diskussioner mellan...

Utsatt för brott – från polisanmälan till eventuell dom

Har du blivit utsatt för brott? Då står du säkerligen inför en ovan situation med många frågor om...

Hur länge kan LVU-vård pågå?

När ett barn vårdas med stöd av LVU, alltså med tvång, uppkommer ofta frågor som gäller vårdtidens...

Hur går en vårdnadsprocess / vårdnadstvist till?

I samband med en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn behöver föräldrarna...

Fel i fastighet men inget avdrag på priset

Hovrätten har nyligen prövat ett mål om fel i fastighet och i målet kommit fram till att...

Vad ska man göra om den andra föräldern bryter mot en dom eller ett avtal?

En tvist om vårdnad, boende och umgänge med barn kan vara båda mentalt påfrestande och kostsam för...
I vår kunskapsbank kan du fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Informationen ersätter inte individualiserad juridisk rådgivning. Sådan rådgivning i det enskilda fallet kräver en helhetsbild av situationen. Vi arbetar ständigt med att utöka innehållet i kunskapsbanken.

Välkommen att höra av dig till oss!

Skriv kortfattat vad ditt ärende gäller, så kontaktar vi dig för en inledande avstämning om vi kan hjälpa dig. Vi ber dig notera att vi inte svarar på specifika frågor i enskilda ärenden via detta formulär.

Hur länge kan LVU-vård pågå?

Hur länge kan LVU-vård pågå?

När ett barn vårdas med stöd av LVU, alltså med tvång, uppkommer ofta frågor som gäller vårdtidens längd och vad som krävs för att vården ska...

läs mer
Hur får man ett kontaktförbud?

Hur får man ett kontaktförbud?

Om det finns en risk för att en person kommer att utsättas för brott, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier kan personen som behöver skydd...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?