Kunskapsbank

Vilken ersättning kan jag få som brottsoffer?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ersättning. Det finns tre olika typer av...

Gåvor till barn – förskott på arv

Det är ganska vanligt att en förälder ger ett av sina barn en större gåva, exempelvis pengar till...

Vad innebär och är förutsättningarna för LVU i hemmet?

Om ett barn vårdas med stöd av LVU kan det ibland bli aktuellt med LVU i hemmet. Vad innebär...

Hur överklagar man ett placeringsbeslut i ett LVU-ärende?

Vid vård med stöd av LVU kan vårdnadshavarna och barnet ibland vara ense om att vården behövs men...

Utsatt för brott – från polisanmälan till eventuell dom

Har du blivit utsatt för brott? Då står du säkerligen inför en ovan situation med många frågor om...

Vem får ta över bostaden i bodelningen?

Vid bodelningen mellan makar och sambor kan det uppkomma diskussioner om vem som skall få ta över...

Särkullbarns skydd mot arvsplanering

Det är inte ovanligt att omgifta personer söker juridisk hjälp för arvsplanering. De vill...

Samboavtal: 5 viktiga fakta och regler som du bör känna till

Resan genom livet innehåller både toppar och dalar. Det är nästintill omöjligt att helt förbereda...

Hur fungerar arvsrätten för dig som sambo?

Samboförhållanden omfattas inte av den samling regler som lagstiftaren har förenat med...

Vad gör du om ni inte kan komma överens om bodelningen?

Vid en skilsmässa eller separation finns det en betydande risk att makarna eller samborna (nedan...
I vår kunskapsbank kan du fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Informationen ersätter inte individualiserad juridisk rådgivning. Sådan rådgivning i det enskilda fallet kräver en helhetsbild av situationen. Vi arbetar ständigt med att utöka innehållet i kunskapsbanken.
Påföljder för unga

Påföljder för unga

Den som är 15 år är straffmyndig. Det betyder att personen kan dömas för brott. För unga 15 – 17 år finns särskilda påföljder som ungdomsvård,...

läs mer
Hur länge kan LVU-vård pågå?

Hur länge kan LVU-vård pågå?

När ett barn vårdas med stöd av LVU, alltså med tvång, uppkommer ofta frågor som gäller vårdtidens längd och vad som krävs för att vården ska...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?