Kunskapsbank

Vad är avgörande vid en tvist om vårdnad, boende och umgänge

Beslut som rör vårdnad, boende och umgänge med barn ska alltid utgå från barnens bästa. Vid en...

Högre skadestånd till brottsutsatta

Förra året infördes lagändringar som innebär att den som utsatts för brott får rätt till högre...

Vad gäller vid arv av fastighet?

När en person har avlidit träder dennes dödsbo in och övertar den avlidnes tillgångar och skulder....

Vilken ersättning kan jag få som brottsoffer?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ersättning. Det finns tre olika typer av...

Hur får man ett kontaktförbud?

Om det finns en risk för att en person kommer att utsättas för brott, förföljelse eller andra...

Vem ska betala barnets resekostnader vid umgänge?

Om barnet bor med en av föräldrarna (boendeföräldern) och har umgänge med den andra föräldern...

LVU – Hur funkar lagen om vård av unga?

I dagens samhälle mår många barn och unga dåligt och ibland krävs ett ingripande så barnet får den...

Vem får ta över bostaden i bodelningen?

Vid bodelningen mellan makar och sambor kan det uppkomma diskussioner om vem som skall få ta över...

Vem betalar rättegångskostnaderna vid en vårdnadstvist?

Vid en tvist mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge uppkommer ofta frågor som inte bara...

Utsatt för brott – från polisanmälan till eventuell dom

Har du blivit utsatt för brott? Då står du säkerligen inför en ovan situation med många frågor om...
I vår kunskapsbank kan du fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Informationen ersätter inte individualiserad juridisk rådgivning. Sådan rådgivning i det enskilda fallet kräver en helhetsbild av situationen. Vi arbetar ständigt med att utöka innehållet i kunskapsbanken.
Den stora testamentsguiden

Den stora testamentsguiden

Ett testamente är en juridisk handling som reglerar hur din kvarlåtenskap ska fördelas när du inte längre finns i livet. Genom att upprätta ett...

läs mer
Påföljder för unga

Påföljder för unga

Den som är 15 år är straffmyndig. Det betyder att personen kan dömas för brott. För unga 15 – 17 år finns särskilda påföljder som ungdomsvård,...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?