Kunskapsbank

Vad ska man göra om man inte får träffa sitt barn?

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn leder i många fall till diskussioner mellan...

Vad är avgörande vid en tvist om vårdnad, boende och umgänge

Beslut som rör vårdnad, boende och umgänge med barn ska alltid utgå från barnens bästa. Vid en...

Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?

Vid köp av fast egendom gäller ett skriftlighetskrav. För att avtalet ska vara giltigt ska det...

Vem betalar rättegångskostnaderna vid en vårdnadstvist?

Vid en tvist mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge uppkommer ofta frågor som inte bara...

Påföljder för unga

Den som är 15 år är straffmyndig. Det betyder att personen kan dömas för brott. För unga 15 – 17...

Marken jag arrenderar ska säljas, vilket besittningsskydd har jag?

Ett arrende är ett avtal där en fysisk eller juridisk person hyr rätten att använda mark. Regler...

Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp för olika typer av våld. Det drabbar barn och vuxna,...

Fel i fastighet men inget avdrag på priset

Hovrätten har nyligen prövat ett mål om fel i fastighet och i målet kommit fram till att...

Hur kan jag få hem mitt LVU-placerade barn?

Vård med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) blir aktuellt när...

Juridisk hjälp vid bodelning, behövs det?

Att skiljas eller separera är sällan ett enkelt beslut. Förutom att det kan vara svårt...
I vår kunskapsbank kan du fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Informationen ersätter inte individualiserad juridisk rådgivning. Sådan rådgivning i det enskilda fallet kräver en helhetsbild av situationen. Vi arbetar ständigt med att utöka innehållet i kunskapsbanken.
Påföljder för unga

Påföljder för unga

Den som är 15 år är straffmyndig. Det betyder att personen kan dömas för brott. För unga 15 – 17 år finns särskilda påföljder som ungdomsvård,...

läs mer
Hur länge kan LVU-vård pågå?

Hur länge kan LVU-vård pågå?

När ett barn vårdas med stöd av LVU, alltså med tvång, uppkommer ofta frågor som gäller vårdtidens längd och vad som krävs för att vården ska...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?