Kunskapsbank

Vad är skillnad mellan underhållsbidrag och underhållsstöd?

Föräldrar har ett ansvar för barnets försörjning och ska bidra utifrån vardera förälders förmåga....

Vad är ett äktenskapsförord? När behövs det?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet...

LVU – Hur funkar lagen om vård av unga?

I dagens samhälle mår många barn och unga dåligt och ibland krävs ett ingripande så barnet får den...

Gåvor till barn – förskott på arv

Det är ganska vanligt att en förälder ger ett av sina barn en större gåva, exempelvis pengar till...

Hur fungerar arvsrätten för dig som sambo?

Samboförhållanden omfattas inte av den samling regler som lagstiftaren har förenat med...

Fel i fastighet men inget avdrag på priset

Hovrätten har nyligen prövat ett mål om fel i fastighet och i målet kommit fram till att...

Vem betalar rättegångskostnaderna vid en vårdnadstvist?

Vid en tvist mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge uppkommer ofta frågor som inte bara...

Hur löser man en arvstvist?

När en person avlider uppstår en rad juridiska frågor och det kan också uppstå motsatta intressen,...

Vad är ett servitut?

Ett servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Det kan exempelvis gälla...

Vem ska betala barnets resekostnader vid umgänge?

Om barnet bor med en av föräldrarna (boendeföräldern) och har umgänge med den andra föräldern...
I vår kunskapsbank kan du fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Informationen ersätter inte individualiserad juridisk rådgivning. Sådan rådgivning i det enskilda fallet kräver en helhetsbild av situationen. Vi arbetar ständigt med att utöka innehållet i kunskapsbanken.
Hur länge kan LVU-vård pågå?

Hur länge kan LVU-vård pågå?

När ett barn vårdas med stöd av LVU, alltså med tvång, uppkommer ofta frågor som gäller vårdtidens längd och vad som krävs för att vården ska...

läs mer
Hur får man ett kontaktförbud?

Hur får man ett kontaktförbud?

Om det finns en risk för att en person kommer att utsättas för brott, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier kan personen som behöver skydd...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?