Kunskapsbank

Start 9 Kunskapsbank

Juridisk hjälp vid bodelning, behövs det?

Att skiljas eller separera är sällan ett enkelt beslut. Förutom att det kan vara svårt...

Vad är avgörande vid en tvist om vårdnad, boende och umgänge

Beslut som rör vårdnad, boende och umgänge med barn ska alltid utgå från barnens bästa. Vid en...

Vad är ett äktenskapsförord? När behövs det?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet...

Samboavtal: 5 viktiga fakta och regler som du bör känna till

Resan genom livet innehåller både toppar och dalar. Det är nästintill omöjligt att helt förbereda...

Att hantera olika insatser när sambo köper bostad tillsammans

En fråga som ofta uppkommer i ett samboförhållande är hur man skall hantera att den ena sambon går...

LVU – Hur funkar lagen om vård av unga?

I dagens samhälle mår många barn och unga dåligt och ibland krävs ett ingripande så barnet får den...

Hur går en vårdnadsprocess / vårdnadstvist till?

I samband med en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn behöver föräldrarna...

I vår kunskapsbank kan du fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Informationen är inte en ersättning för juridisk rådgivning, man måste förstå hela situationen för att kunna ge korrekt vägledning i det enskilda fallet. Vårt mål är att successivt öka på med fler ämnesområden och frågor.

Ställ din fråga här

Ställ din juridiska fråga så tar vi en kontakt och gör en inledande kostnadsfri bedömning av din situation.

Kan vi hjälpa dig?