Kunskapsbank

Kunskapsbank

Hur löser man en arvstvist?

När en person avlider uppstår en rad juridiska frågor och det kan också uppstå motsatta intressen,...

Bröstarvingarnas taleändring var tillåten

I slutet av mars 2021 meddelade Högsta domstolen ett viktigt och vägledande beslut rörande...

Att hantera olika insatser när sambo köper bostad tillsammans

En fråga som ofta uppkommer i ett samboförhållande är hur man skall hantera att den ena sambon går...

Vad är avgörande vid en tvist om vårdnad, boende och umgänge

Beslut som rör vårdnad, boende och umgänge med barn ska alltid utgå från barnens bästa. Vid en...

Utsatt för brott – från polisanmälan till eventuell dom

Har du blivit utsatt för brott? Då står du säkerligen inför en ovan situation med många frågor om...

Hur fungerar arvsrätten för dig som sambo?

Samboförhållanden omfattas inte av den samling regler som lagstiftaren har förenat med...

Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp för olika typer av våld. Det drabbar barn och vuxna,...

Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?

Vid köp av fast egendom gäller ett skriftlighetskrav. För att avtalet ska vara giltigt ska det...

Marken jag arrenderar ska säljas, vilket besittningsskydd har jag?

Ett arrende är ett avtal där en fysisk eller juridisk person hyr rätten att använda mark. Regler...

Vad är ett äktenskapsförord? När behövs det?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet...

I vår kunskapsbank kan du fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Informationen är inte en ersättning för juridisk rådgivning, man måste förstå hela situationen för att kunna ge korrekt vägledning i det enskilda fallet. Vårt mål är att successivt öka på med fler ämnesområden och frågor.

Välkommen att höra av dig till oss!

Skriv kortfattat vad ditt ärende gäller, så kontaktar vi dig för en inledande avstämning om vi kan hjälpa dig. Vi ber dig notera att vi inte svarar på specifika frågor i enskilda ärenden via detta formulär.

Gåvor till bröstarvingar

Gåvor till bröstarvingar

Det är ganska vanligt att en förälder ger ett av sina barn en större gåva, exempelvis pengar till en kontantinsats. Orsakerna kan vara många och...

läs mer
Hur löser man en arvstvist?

Hur löser man en arvstvist?

När en person avlider uppstår en rad juridiska frågor och det kan också uppstå motsatta intressen, konflikter och tvister mellan dem som ska fördela...

läs mer
Vad är ett servitut?

Vad är ett servitut?

Ett servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Det kan exempelvis gälla att anlägga och använda en väg eller en brunn...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?