Laglott & Efterarv

Start 9 Laglott & Efterarv

Juridisk rådgivning rörande laglott och efterarv

Efter att en nära anhörig gått bort kan olika situationer uppstå som rör särkullbarn som vill få ut sin laglott, i synnerhet om det finns ett testamente.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och frågor som rör laglott och efterarv.

Vad är skillnaden på laglott och arvslott?

Arvslotten är den del som en bröstarvinge har rätt till om det inte finns något testamente. Laglotten är alltid hälften av arvslotten och den har man rätt till oavsett vad som sägs i ett testamente. Om en förälder har skrivit ett testamente kan alltså en bröstarvinge alltid kräva att få sin laglott.

Vad är ett efterarv?

Efterarv innebär att den efterlevande makan eller maken ärver vid dödsfallet och att den avlidnas andra arvingar får vänta på sitt arv till dess att den efterlevande makan eller maken också avlidit. Här kan det tyvärr ibland uppstå konflikter mellan arvingarna och efterarvingarna.

Vad är en bröstarvinge och ett särkullbarn?

Barn till den avlidne kallas för bröstarvingar. Barn utanför ett äktenskap som rådde vid ena makens dödsfall kallas för särkullbarn.

Hur fungerar reglerna för särkullbarn?

Ett särkullbarn har alltid rätt att direkt få ut halva sin arvslott, den så kallade laglotten. För övrigt blir särkullbarnet efterarvinge på samma sätt som de gemensamma barnen. Det innebär att barnet får vänta på en del av sitt arv tills dess att även styvföräldern har avlidit.

Om ett särkullbarn har valt att ta ut sitt arv redan vid den första makens död ska dennes andel i den efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån

Hur kan man hantera dessa situationer utan att konflikter uppstår?

Vi rekommenderar att anlita en advokat i ett tidigt skede för att tillvarata sina rättigheter på ett sätt som inte skapar onödiga konflikter. Med juridiskt stöd i tidigt skede är det också enklare att undvika en lång och utdragen domstolsprocess.

Har du frågor som rör arvskifte, laglott och efterarv?

Vår juridiska kunskap blir din trygghet som efterlevande. Vi kan också reda ut begreppen åt dig när det gäller den ibland komplexa juridiken kring ett dödsfall.

Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt och arvstvister

NICLAS ELISON

NICLAS ELISON

Advokat

Cornelia Sundberg

Cornelia Sundberg

Lawyer

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Biträdande jurist

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Biträdande jurist

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

May we help you?