Låt oss prata om
affärsjuridik.

Samförstånd och samarbete skapar
framgång i affärslivet. Är man överens
om tagen och vet vad som gäller,
är grunden lagd för både utveckling
och värdetillväxt.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt första samtal

Behöver du hjälp med frågor som rör affärsjuridik?

På Elison Wahlin Advokatbyrå har vi lång erfarenhet av att underlätta i vardagen för våra företagsklienter. Vi hjälper dig att få dina affärer att växa.
Vi arbetar brett inom affärsjuridiken. Till exempel med avtal, överlåtelser och tvistlösning. Välkommen att höra av dig.

Vi som jobbar med affärsjuridik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.