Låt oss prata
om arv.

Att fördela ett arv kan vara komplicerat och
leda till meningsskiljaktigheter. Arvet kan
till exempel ha minskats genom gåvor till barn
eller partner innan dödsfallet. I tider av sorg
hjälper vi dig att rätta till orättvisor.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt första samtal

Behöver du hjälp med frågor som rör arv?

I stunder av sorg kan det vara värdefullt att få hjälp av en kunnig och erfaren jurist som kan ge råd och hjälpa till i praktiska frågor.

Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.