Marcus Norlin

Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)73-233 00 38
marcus.norlin@elisonwahlin.se

ADRESS
Valands promenad 3
Box 10025
434 21 Kungsbacka

Marcus Norlin

Biträdande jurist

Marcus Norlin arbetar huvudsakligen med verksamhetsområdena affärsjuridik, fastighets-, entreprenad- och plan- och byggrätt samt obeståndsrätt och tvistlösning. Han har arbetat på advokatbyrån sedan år 2021 och arbetade dessförinnan som länsassessor på Länsstyrelsen Skåne.

 

ERFARENHET
 • Biträdande jurist, Elison Wahlin Advokatbyrå KB, 2021 –
 • Länsassessor/länsjurist, Länsstyrelsen Skåne, 2018-2021
 • Extra åklagare, Åklagarkammaren Kristianstad, 2017-2018
 • Beredningsjurist, Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, 2016-2018
 • Tingsnotarie/notarie, Kronofogden/Östersunds tingsrätt, 2014-2016
 • Utredare/forskarassistent, Brottsförebyggande rådet, 2013-2014
UTBILDNING
 • Juristexamen, Uppsala universitet, 2013
 • Nationalekonomi A och Företagsekonomi A, Lunds resp. Uppsala universitet
VERKSAMHETSINRIKTNING
 • Fastighets-, entreprenad och plan- och byggrätt
 • Affärsjuridik
 • Arbetsrätt
 • Obeståndsrätt
 • Tvistlösning
 • Arvs- och familjerätt
 • LVU samt övrig tvångsvård
 • Målsägandebiträde
SPRÅK

• Svenska
• Engelska

Kan vi hjälpa dig?